Õiguskantsler tegeleb kämpingu öörahuga (7)

Õiguskantsler tegeleb kämpingu öörahuga

 

Karujärve kämpingu lähedal elavate ja seal majutusasutust pidavate kodanike mure öörahu pärast, mida häirib kämpingust kostev müra, jõudis õiguskantslerini.

Juulis saatis õiguskantsler Kärla vallavalitsusele soovitused järgida õiguspärasust ja hea halduse tava, et sääraseid muresid vältida.
Õiguskantslerini jõudnud kaebustes kurdetakse eelkõige seda, et vallavalitsus lubab liiga tihti kämpingu territooriumil toimuvatel üritustel lõppeda pärast öörahu algust ja seda ka tööpäevadel. 2008. aastal andis vallavalitsus loa 11 korral, et kämpingus toimuv üritus võib lõppeda hiljemalt kell 2 öösel.

Õigusvastased korraldused

Õiguskantsler on jõudnud ka seisukohale, et Kärla vallavalitsuse kaks korraldust eelmise aasta juuli algusest on õigusvastased.
Tegemist on korraldustega nr 168 ja 172, millega vallavalitsus andis loa lõpetada üritus kämpingus tööpäeva öösel kell 2, ehkki avaliku korra eeskirja järgi tohib üritus pärast öörahu lõppeda vaid ööl vastu laupäeva, pühapäeva ja riiklikke pühi.

Sellest tulenevalt soovitab õiguskantsler edaspidi mitte anda luba lõpetada öösel vastu tööpäeva avalik või muu organiseeritud üritus hiljem kui kell 23.
Samas soovitatakse ürituste lubade andmisel pöörata rohkem tähelepanu ürituse toimumiskoha lähedal elavate inimeste ning tegutsevate majutusasutuste huvidele ja õigustele ning teavitada neid lubade andmisest.

Loa saajale aga soovitab õiguskantsler esitada kirjaliku selgituse avaliku korra eeskirjade ja müra normtaseme järgimise kohustusest.

Huvide konflikti oht

Ühe olulise punktina viitab õiguskantsler asjaolule, et Karujärve kämpingu juhatuse liige on Jüri Kuusk, kes on samaaegselt ka Kärla vallavalitsuse liige. Korruptsioonivastase seaduse järgi on tegemist huvide konfliktiga, kui vallavalitsuse liige osaleb otsuste tegemisel, mis mõjutavad osaühingu majandushuve, mille juhatusse ta ise kuulub.

Õiguskantsler ütleb, et tema käsutuses olev teave ei võimalda tuvastada, kas Jüri Kuusk osales kõnealuste lubade andmise otsustamisel või mitte.
Kärla vallavalitsusest öeldi Oma Saarele, et seni ei ole nimetatud dokumendiga veel tegeletud, kuna juuli oli puhkuse aeg. Tagasisidet õiguskantsleri soovitustele võib oodata järgmise nädala jooksul. Küll aga kinnitati, et kämpingutes toimuvate ürituste korraldamiseks antavate lubade üle otsustamisest on Jüri Kuusk end taandanud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)