Maavalitsus pidurdab Nasva alevikuks muutmist (2)

Saare maavalitsus ei ole nõus Kaarma valla plaaniga anda Nasva külale tema praegustes administratiivpiirides aleviku staatus.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Agne Peetersoo sõnul ei ole mõistlik, et Nasva aleviku koosseisu jääksid ka Loode tammik ja suur osa Mullutu-Loode hoiualast. 1258 ha suuruse Nasva küla pindalast on tervenisti 733 ha kaitse- ja hoiualad. Praegu on pindalalt Saaremaa kõige suurem alevik Valjala – 482 ha.

Peetersoo märkis, et kui 15 km2 suuruse Kuressaare linna kõrvale tuleb formaalselt peaaegu sama suur tiheasustusala, siis ei vasta see asulate määramise kriteeriumide loogikale. Alevikuks võiks teha ainult Nasva küla kompaktse osa, ülejäänud ala liita aga Mändjala ja/või Lahekülaga.
Kaarma valla maakorralduse peaspetsialisti Peeter Tammai sõnul pole kusagil kirjas, et aleviku piires ei tohi olla looduskaitsealasid või suuri rohealasid.

Kaarma vald esitas Nasva ja Kudjape küla asustusüksuse liigi muutmise taotluse maavalitsusele 13. märtsil, lootes juuniks-juuliks asjaga ühele poole saada. Kaarma vallasekretäri Riina Alliku sõnul pidanuks maavanem edastama taotluse koos oma arvamuse ja katastripidaja kooskõlastusega ühe kuu jooksul siseministeeriumile.

“Meil ei ole infot selle kohta, kus meie toimik hetkel on ja miks asi ei liigu,” märkis Allik. “Puudulikult vormistatud materjalid tagastab maavanem kohalikule omavalitsusele puuduste kõrvaldamiseks. Meile toimikut tagastatud ei ole, seega puudusi ei esinenud,” viitas ta.

Agne Peetersoo ütles, et kuna talle Kaarma valla lähenemine ei meeldi, siis pole maavanem toimikut ka siseministeeriumile edasi saatnud. Ametniku sõnul ootab ta küsimuse ülevaatamist Kaarma vallavolikogus. Kudjape osas tal vastuväiteid pole.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)