Muhulaste juhtumised Tallinna laulupeol

Muhulaste juhtumised Tallinna laulupeol

 

Ühes Hingamise laulu- ja tansipidu sai võimsaste maha peetud. Tansirahva poole pealt ma`p oska teab mis tarka ütelda, sest ma köisi ise laulurahva radasid pidi, eal oo siiani poole tee peal kojopoole. Tansipidu olle muidugid ja otse loomulikult kangeste kena oln. Reakisid nee, kis voatamas köisid.

Talina linnas olli päris uhke köia. Inimeste poole pealt eriti. Ikka tulli keegid rahvariides pidulistega juttu aama. Et kas saite märjaks ja ega põle külmetan ja kuidas tuju oo ja siis sai kuulda mitme vanama inimese käest nende vanu mälestusi eelmistest pidudest ja arvamisi paerguse pidu kohta. 

Pühabe omingu küsiti näiteks, kas päris rahvapidu selle voasta põlegid – paljast poolteist tundi venin kena avamine, mise järele eliitkoorid laulsid ooperilaulusid. Üks 82 voastane tallinnlanna arvas, et “Mustlasparuni” laulmine olli ikka liig mis liig. Et mis sellel koa Eesti laulupeoga pistmist oo. Me siis jälle lohutasime, et päris rahva laulupidu oo pühabe. Ja seda see olli.

Ühendkoor olli rekordiliselt suur – ulatas pealtvaatajateni ja laululava ülavalt alla soadetud “lained” jõudsid kõik üles Lasnamäe peale välja. Mitu korda küsiti provide aegas, kui lauljad es taha lava peale ää mahtuda, et kas ehitame uie Laululava või tuleb kiiresti uus konkurss korralda, et muist pidulisi välja sõeluda.

Talina linn kui linn olli küll palju asju kenaste korraldan. Kenaste saime süüa ja oma käepaeldega tasuta sõita. Aga bussid köisid ikka laupase ja pühabese graafiku järele, see tähendab tüki arvemini kui tööpäevadel. Taidlejate palvetele bussilised sagedamini köima panna vastati jahedalt, et virma ep soa sest ju midagid kasu – taidlejad sõitvad nagudnii ilma rahata.
Nõnna sai siis palju jala köia või siis tuubil täis mutsitud bussis-trammis või trollis ingelda. Kellele meeldib trügida, see sai oma isu tükiks aaks täis.

Kellele trügida ep meeldi, see sai oma isu jälle rahvamassidest tükiks aaks täis. Ja jala sai nagudnii palju köia. Päris rongikäik sõnna sisse veel arvata.
Igat sorti segaduste tagajärjel jähi Talina linna maha muhulastele kingitud rahvuslipp. Loodetavaste soab see viga parandatud ja meite lipp jõvab kenaste kojo tagasi. Muhulaste imelikud juhtumised Talina linnas said koa selle korra aegas veel mitu head lugu juure. Kõiki ep kannata sii reakida.

Üks tubli muhu mees Janek Vapper võttis oma pildimassina sisse uhkeid pilta, mis loodetavaste jõudvad koa kuskilt-pidi mõne ajalehe sisse. Eriti põnevad oo pildid muhu rahvariiete uudest kandmise viisidest. Siiliku kiilkoti lahtine auk, mis ühel noorikul põlle alla peitmise asemel tagumiku peal vilkus, põle küll pildi peale jään ja naise tanu alla pandud pisike 3–4 voastane tüdrik nõnnasamma.

Selle eest oo Janeki piltide peal sinise põhja peale tehtud ruudipõll, mis oo kindlaste ainulaadne mailmas, sest sinise riide peale ruudipõlle tegelikult ep tehta. Ja pildi peale soadi koa üks muhu naise tanu, mis olli kandja peas just nii suur kut mõni barett või pisemad sorti talvemüts.

Mereäär Meelis pidi oma karmoska-mängiga vädama Soare moakonna rongkäigu-osa. Kusjuures karmoska ristiti misegidpärast tükkis bajaaniks. Kui karmoskaga bussis kogunemise kohja peale sõitmise aegas sai äkist laulma hakatud – kui mehel oo pill rinna peal, tuleb seda koa mängida. Karmoska liikus edasi-tagasi paljast paer sentimeetrid, aga Meelis mängis, igi nõrises omal mööda palet ja bussirahvas kõik laulis.

Ilmselt laulis eesti rahvas peaaegut igas bussis. Mesipuud, tuljakud ja kõike muud, mis aga parasjagu meele tulli. Ja sellega soadi muu valu maha pestud. Peaaegu. Sõuke park olli kogu aeg peal, et jalad ollid tugevamatelgid õhtati paistes ja villis. Mõni olli nii väsin, räsitud ja peo organiseerimises pettun, et panni viimase pidupäeva omingi lihtsalt ennast linnast kojopoole tulema. Kis vastu pidasid, said pühabe lava peal oma vaeva tasutud. Inimesed laululava peal ja selle vastas hakkasid päriselt lõpuks ühes hingama.

Jätkuvad ühist hingamist kogu eesti rahvale! Tervitused peorahvast vädan bussijuhtidele ja pidulippudes meitid kojo toon praamirahvale!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)