Arendaja jäi kohtuvaidluses riigile alla

Tagamõisa hoiuala piiride pärast Eesti valitsusega kohut käinud firma Suviste Põllumajandussaadused jäi riigikohtu otsusega vaidluses kaotajaks.

Vaidlus Üllar Õunale kuuluva firma ja vabariigi valitsuse vahel sai alguse 2007. aasta mais vastuvõetud määrusega, millega Tagamõisa hoiuala võeti Natura alana kaitse alla. Seega asuvad Natura alas ka Õuna firmale kuuluvad Joeli ja Sinilille kinnistud. Just nende maatükkide osas hoiuala kaitse alla võtmine vaidlustatigi.

Maaomaniku kaebuse kohaselt ei selgu määrusest, kust kulgeb hoiuala piir looduses, millised konkreetsed kaitset vajavad loodusväärtused asuvad kaebaja kinnistutel ning mis põhjusel on kaebaja kinnistud just määruses märgitud piirides hoiualaks määratud.

Omaniku tahtmine on kasutada oma kinnistuid looduskaitseliste piiranguteta, et oleks võimalik takistusteta ellu viia algatatud detailplaneering. Sellega kavandatakse kinnistute osaline kruntimine ja hoonestamine ning ülejäänud osale puhkekeskuse rajamine.

Tallinna halduskohtust ja Tallinna ringkonnakohtust läbi käinud vaidlus jõudis välja riigikohtusse. Kõrgeim kohus leidis, et maaomaniku eesmärgi saavutamine ei ole hoiuala kaitserežiimi tühistamisega võimalik, kuna kinnistutel jääks endiselt kehtima Natura 2000 võrgustiku kaitserežiim.

“Seejuures ei välista hoiuala kaitserežiim ehitamist ja muud majandustegevust, kuid tegevuse käigus ei tohi ohtu seada alal kaitstavate liikide ja elupaikade soodsa seisundi säilimist.

Sama tingimus tuleneb Natura 2000 võrgustiku kaitserežiimist,” märkis riigikohtu kolleegium oma otsuses, lisades, et kuna kaebaja ei ole tema õiguste rikkumist põhjendanud, ei analüüsi nad vaidlustatud akti sisulist ja formaalset õiguspärasust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)