Kahe lasteaiakasvataja palka vähendati ebaseaduslikult (17)

Kahe lasteaiakasvataja palka vähendati ebaseaduslikult

LINNAPEA JA LAPSED: Urve Tiiduse juhitav Kuressaare linnavalitsus ei olnud nõus koos palga kärpimisega vähendama lasteaednike tööaega. Sest sellisel juhul pidanuks vanemad otsima lasteaiale alternatiivi, viies näiteks lapsed linnapeale hoida.

Kuressaare linnalt palka saavate töötajate 18-protsendilise palgakärpega mitte nõustunud 5. lasteaia kasvatajate palku vähendati ühepoolselt, mis oli töövaidluskomisjoni otsuse kohaselt ebaseaduslik.

Ehkki kaks kasvatajat keeldus kokkuleppele alla kirjutamast, vähenes nende palk aprilli algusest samavõrra kui teiste linna palgal olevate töötajate oma. Seejuures võeti vastav otsus vastu alles 9. aprillil, koos lisaeelarvega. Seega ei saa kärbet põhjendada antud määrusega, ütles Saaremaa haridustöötajate liidu juhataja Signe Ratas.

Kuressaare linnavalitsuse õigusnõuniku Vilma Kippaku sõnul oli kärbe seaduspärane. “Kõik on võimalik,” ütles Kippak.

Kärpega mitte nõustuvatele töötajatele pakuti võimalust töölt lahkuda, kuna lepingu tingimusi on muudetud. Kasvatajate töölt vabastamist segab aga nende seotus ametiühinguga.

Mängud seadustega

Töölepinguseaduse kohaselt on töölepingut võimalik muuta vaid osapoolte kokkuleppel. Töötajate palgakärbet tehes toetus linnavalitsus aga võlaõigusseadusele, kuna selle üldosas sätestatut on kohaldatud ka töölepingusuhtele.

Tööinspektsiooni vaidluskomisjonile saadetud kirjas leiab linnavalitsus, et tekkinud erakorraline majandusolukord on vääramatu jõud, mida osapooled ei saanud mõjutada ega ette näha. Sellele toetudes ei loeta võlaõigusseaduse §103 kohaselt lepingu mittenõuetekohast täitmist lepingu rikkumiseks.

Linnavalitsus põhjendab ühepoolset töölepingu muutmist sellega, et kasvatajad on eksinud isikute võrdse kohtlemise, mõistlikkuse ja hea usu põhimõtete vastu ning on keeldunud mõistmast muutunud objektiivset majandussituatsiooni.

“Seetõttu on tööandja poolselt vältimatu mitte täita palgaseaduse nõuet, et palka on lubatud vähendada üksnes kokkuleppel töötajaga,” seisab linnavalitsuse ja 5. lasteaia ühises kirjas kasvatajatele.

Kasvatajatega seotud ametiühingu juhataja Signe Ratase sõnul on toodud põhjendus täiesti arusaamatu ning vastuolus tööõiguse ja võlaõiguse käsitlusega võrdse kohtlemise, mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest.

Ebaõnnestunud läbirääkimised

Ratase sõnul soovisid kasvatajad lihtsalt palgaküsimustes läbi rääkida. Kokkuleppele “ei” ütelnud Mirjam Veide sõnul oleks ta palga vähendamisega nõus olnud, kui vähenenud oleks ka tööaeg. Samuti oleks kasvataja nõustunud 10-protsendilise kärpega. Kuna kompromisse ei tehtud, pidi ta kokkuleppest keelduma.

“Kokkulepe on see, kui ka töötaja võib teha ettepanekuid,” ütles Veide, olles protsessi olemusega rahulolematu.

Samas lasteaias kärpelepingule alla kirjutanud kasvataja sõnul ei olnud tegemist mingi kokkuleppega. “Siin ei ole mingit kokkulepet. See on fakti ette panemine,” ütles anonüümseks jääda soovinud kasvataja.

Kuressaare linnavalitsuse õigusnõunik Vilma Kippak ütles, et arvamus, nagu tegemist oleks olnud fakti ette panekuga ei ole õigustatud. “Ma ei saa nendest kahest töötajast aru,” ütles Kippak, lisades, et väide, nagu tegemist oleks põhimõttelise käitumisega kasvataja poolt, ei vasta tõele, pigem on tegu põhimõttelagedusega.

Töövaidluskomisjon tegi otsuse möödunud teisipäeval. Linna õigusnõunik ei soovinud otsuse õigsust kommenteerida. Samuti ei saanud kommentaare veel anda Saaremaa töövaidluskomisjon, kuna otsus jõustub alles kuu aja möödumisel selle langetamisest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)