Revisjonikomisjon: koolide rahastamismudel on kallutatud (5)

Revisjonikomisjon: koolide rahastamismudel on kallutatud

HARIDUSTEGELASED EETRIS: Aprillis käisid Kadi raadios Tõnis Kipperi saates koolide rahastamismudelit arutamas Kuressaare gümnaasiumi juht Toomas Takkis (paremal), hariduskomisjoni esimees Piret Pihel, Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ja revisjonikomisjoni juht Lea Kuldsepp.

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon teeb ettepaneku muuta linnakoolide rahastamismudelit, et see kindlustaks kõikide koolide võrdse kohtlemise.

“Kuressaare rahajaotus on selgelt kallutatud. Kaotajateks on põhikoolid ja täiskasvanute gümnaasium,” öeldakse komisjoni aktis. “Selline kallutatus peab olema põhjendatud, seaduspärane ja planeeritud.”

Komisjoni arvates toimib kasutusel olev rahajaotus ilmselgelt põhikoolide kahjuks. “Kuna kohustuslikuks haridusnormiks on põhiharidus, siis tuleb garanteerida just selle tasandi õiglane finantseerimine,” leiab komisjon.
Samuti soovitab komisjon kaaluda Kuressaare koolides riikliku rahastamismudeli kasutusele võtmist.

Kuressaares 12 aastat kasutusel olnud üldhariduse rahastamismudeli muutmise vajaduse tõstatanud hariduskomisjoni esimees Piret Pihel ütles, et revisjonikomisjoni otsused olid ootuspärased.

Suurem osa Eestit kasutab riiklikku rahastamismudelit ning see on end tänaseks tõestanud, märkis Pihel, kes usub, et ettepanek võtta kasutusele riiklik rahastamismudel leiab volikogus toetust.

Piret Piheli hinnangul annaks riikliku rahastamismudeli kasutuselevõtt üheselt arusaadavad rahastamispõhimõtted, mis oleks ka kooskõlas riikliku haridusstrateegiaga.

Abilinnapea Argo Kirss ütles, et akti linnavalitsuses veel arutatud ei ole. “Küll on aga koostöös koolijuhtidega koolide rahastamismudel eelarve koostamise käigus igal aastal üle vaadatud ja sinna ka regulaarselt kokkulepitud parandusi sisse viidud,” märkis ta. “Leian, et selline ülevaatamine ja vajadustest tulenev muutmine peab jääma ka edaspidi.”

Aktis toodud tähelepanekuid ja arvamusi ei jõudnud abilinnapea eilseks põhjalikult kommenteerida, kuid kiiresti asja üle vaadates ütles Kirss, et tal tekkis mitmeid küsimusi ja eriarvamusi. Mis aga puutub revisjonikomisjoni tehtud ettepanekutesse, siis nendega oli ta nõus.
Loe ka juhtkirja lk 5

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)