Juhtkiri: Selguse huvides (1)

Kuressaare linnavolikogu revisjon on leidnud, et koolide rahastamine toimub alustel, mille kohta kriteeriumid puuduvad. Selle tõttu väidab revisjonikomisjon, et rahajaotus on ilmselgelt kallutatud.

Riiklik rahastamismudel ei arvesta kõiki eesmärke, vaid ühtlustab koolide vajadused. Kindlasti ei saa riiklik mudel näha ette kõiki olukordi, mis mitmete koolidega omavalitsuses ette tulevad. Kui on aga erisused, siis peaksid need olema õigusaktidega reguleeritud.

Revisjoniaktist saab välja lugeda, et ka hariduses toimib sama süsteem – kui midagi kusagile kaldu on, siis ikka väiksemate kahjuks. Palkade ja koolituskulude kolmekordne vahe, no see ei saa ju olla õiglane!

Ei ole lehetoimetus see, kes ütleb, kuidas linn peaks oma hariduselu korraldama. Aga seda julgeme küll soovitada, et asjad üle vaadataks, uued õigusaktid vastu võetaks ja kõik numbrid ka volinikele arusaadavad oleksid. Tosin aastat kehtinud süsteem, mis pealegi veel õigusaktina kehtestamata, ei saa tänapäeval olla aluseks ühegi eluala korraldamisel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 18 korda, sh täna 1)