Muhu uudised: Kõik sõltub taustsüsteemidest

Ma sõitsi ühepäeva pikaliini bussiga kottu ää ja tulli pähe üks kirjanduslik ütlemine. Et näe seal ta siis istus ja sõitis oma saatusele vastu. Ma akkasi mõtlema, mismoodi soab oma saatusele vastu sõita. Et mis siis sõitmise aegas oo, kas sõitmine põle saatus.

Et saatus ootab sind alati kuskil ees. Muidugid võib vaielda, kas üldse oo olemas sõukest asja nagut saatus. Mõni arvab, et kõik oo ette määratud ja põle omal änam midagid. Oota paljast, mis oomne päe toob. Moole jälle meeldib vana ütlemine, et igaüks oo oma õnne sepp.

Et siis tuleb päevale mõte juure, et võid oma elukesega pissikeste improviseeridagid. Ja teadsa, soss-seppasid peab koa ilmas olema, siis nee õiged sepad tundvad ennast tüki uhkemini ja soavad aru, kui ead tööd nad tegavad.

Kõik sõltub nendest va taustsüsteemidest.

Selle laupa 13. juunil kellu 16 soab Muhu muuseumis nähe Külasema Külaselsi tegijud.

19. juunil algusega kellu 20.00, peetse Koguvas Vanatoa turismitalus maha üks vägev kontsert – Kihnu Virve ja Audru Jõelaevanduse punt tulavad Muhuse. Piletite ja laudade kindipanemise ja kõikide teiste küsimist veart asjade kohe soab vastussed Vanatoa telefonide peale kõlistades
20. juunil kellu 12 peetse muuseumis Laulupidu. 20.– 23. juunil oo tulemas Muhu päevad. Mis seal täpsemaste hakkab olema, sellest tuleva korra aegas.

Ühel kenal juunikuu pühabel, 21. juunil kellu 12, oodetse Tamse kooli vilistlasi ja koolmeistrimi Tamse kooli õue peale oma kooli 90 voastapäeva puhul pidu pidama. Kukka Hele ja Tuule Herme juurest soab ligemad tarkust. Ma tea veel, et kooli seina peal avatse mälestustahvel. Seltsi oo kasulik võtta oma piknikukorv, sõnna peaks vist midagid sisse koa muretsema.

Mineva nädali köisid Muhu Noordekeskuses paergus meite soare peal raktikad tegavad Eesti Kunstiakadeemia I kursuse graafikud-tudengid. Anna-Liisa Rajamart, Gudrun Heamägi, Silvia Mallene, Nora Särak, Ats Nukki ja Liina Lope ansid oma uhke nägemuse mailma tuntud nägudest läbi aegade ja pannid piltidele lisaks natusse Muhu aktsenti.

Tulemusega jähid rahule nii noored kunstnikud ise, nende õppejõud ning rõõmsaste üllatusid noorteka noored. Täitsa äge! Noorteka logimeetri peal internettis soab mõnda pilti nähe. Kedast kangeste uvitama hakkab, ju peab kohjapeale minema.

Muhulasi ja Muhu suvekodu omanikke soab koa selle sui rõõmustama värvikampaania Muhu Kauniks. Koostöös ES Sadolin AS-i ja Kellamäe OÜ-ga – mis oo muhulase jaoks siikohtas peaaegu’t seesamma, mis Orisare ehitusmaterjalide poed – soavad siis muhulased ja muhu suvekodude omanikud värva poest välja osta soodushinnaga. Muhu vallavalitsusest soab värvikoardi, mise ettenäitamisel soodustus jõustub. Soodustust soab kasuta 10. juunist kuni 30. septembrini selle voasta joosul. Ligemaste soab uurida Muhu valla kodulehe pealt, küsida järele Raido Liitmäe käest või Orisare ehituspoest.

Te olge jälle munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)