Miks me peaks meile nii kauget europarlamenti valima minema? (2)

Miks me peaks meile nii kauget europarlamenti valima minema?

 

Sotsiaaldemokraatlik erakond

Esiteks, me mööname, et Euroopa Parlament ja kogu Euroopa Liidu temaatika on inimeste jaoks kuidagi kauge. Kui meid valitakse europarlamenti, püüame teha parima, et siis saaks see läbi meie suu inimestele paremini selgeks tehtud. Teiseks, on lihtne loogika, et kui ei vali sina, valitakse sinu eest. Kolmandaks, Euroopa Liidus olemine on Eesti jaoks oluline ja tähtis.

Võtame või Saaremaa – täna on ju raske ette kujutada, et kunagi oli meie maaelu ilma igasuguste toetusteta, aga nüüd lugege kokku kas või need meeletud meetrid kiviaedu, mis on Saaremaal taastatud. Neljandaks ei ole vähemtähtis, et meie lastele on Euroopa Liiduga ühinemisel avanenud uued õppimis- ja arenemisvõimalused. Viiendaks, Euroopa Parlamendis käib töö fraktsioonides ja oluline on, et kõikides suurtes fraktsioonides oleks Eesti esindatus olemas. Ehk siis lihtsalt üteldes – Eesti seisukohtade eest tuleb Euroopa Parlamendis seista. 

Eestimaa Rohelised

Valima tuleb minna ja eelistada seejuures Rohelisi. Euroopa Parlament võib tunduda kauge ja ebaolulisena, kuid see pilt on petlik. Väidetavalt seisneb umbes 70% meie riigikogu tööst varem juba Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud põhimõtete “tõlkimises” meie õigusruumi. See näitab, et europarlamendi roll meie igapäevaelu kujundamisel on suur.

Saarlastele võiks oluline olla näiteks europarlamendi järgmisel koosseisul peatselt tekkiv võimalus kaasa rääkida Euroopa Liidu eelarve kujundamise protsessis, mis puudutab nii keskkonnainvesteeringuid kui ka näiteks põllumajandus- ja maaelutoetusi. Ilmselt läheb saarlastele korda see, mis tingimustel jagatakse Läänemere kalanduskvoote ja kas ülepüügi all kannatavatele kalavarudele antakse aega taastuda.

Europarlamenti on mõistlik valida konkreetset ja arusaadavat maailmavaadet esindavad Rohelised. Euroopa tuleviku võti on rohelises majanduses – sellises, mis arvestab looduse taluvusvõimega ja kus ei elata tuleviku arvelt võlgu.

Isamaa ja Res Publica Liit

Kui soovime, et Eesti huve europarlamendis keegi mitte ainult väliselt, vaid ka tegelikkuses esindaks, siis on ainus valik Isamaa ja Res Publica Liit. IRL kuulub ainsana Euroopa Parlamendi suurimasse saadikurühma, mille kaudu tal on võimalik Eesti huve Euroopas kaitsta, olgu siis tegemist välis- ja julgeolekupoliitika, majandus- ja sotsiaal- või muude küsimustega.

IRL suudab kaasa aidata sellele, et Eestile ei seataks eurotsooniga liitumisel täiendavaid tingimusi ning et uute liikmesriikide huvisid Euroopas arvestataks. Tegusa esinduse saatmine Euroopa Parlamenti aitab kaasa Eesti heaolule. Selles veendumuses tasub vaid vaadata enda ümber – Euroopa tugiprojekte või toetusi Eesti põllumeestele.

Kui suudame Euroopa põllumajanduspoliitikat aga uuendada ning kaotada vahetegemise vana ja uue Euroopa põllumeeste vahel, siis aitaks see Eesti maaelu arengule oluliselt kaasa. Oluline on vaid valida Euroopa Parlamenti need, kes suudavad seal midagi reaalset korda saata.

Eesti Kristlikud Demokraadid

Euroopa Parlamendi valimised on olulised, kuna Brüsselist tuleb vähemalt 80% meie seadustest. Peame oluliseks, et Euroopa Parlamendi liikmed suhtleksid pidevalt rahvaga, seletades lahti kõigi uuenduste mõju Eestile.
Eesti Kristlikud Demokraadid peavad prioriteetseteks teemadeks kristlike väärtuste püsimist, Eesti säilimist suveräänse riigina Euroopa Liidus, subsidiaarsuse printsiibi järgimist ning õiglast ja efektiivset asja-ajamist kõigis Euroopa institutsioonides.

Euroopalik mõtteviis, kultuur ja haridus tulenevad kontinendi kristlikust pärandist. EL on loobumas kristlikust identiteedist, jättes oma alusdokumentidest välja viited kristlikule pärandile, mida peame kahetsusväärseks.

Iga uus leping, ka Lissaboni leping, kui see jõustub, on andnud Euroopa Liidule lisaotsustusõigust. Eesti rahvusriik on ohus, kui Euroopast saab föderatsioon.
EKD on osa Euroopa kristlikest võrgustikest, kellega koostöös on võimalik eelpool toodud eesmärke saavutada.

Eestimaa Rahvaliit

Euroopa Parlamendi olulised ülesanded on euroliidu eelarve kinnitamine ja õigusaktide koostamises osalemine. Ligi 2/3 Euroopa suurriikide õigusloomest kujuneb Euroopa Liidus, väikeste riikide puhul rohkemgi veel. Eurosaadik peab seisma selle eest, et vastuvõetud otsuste tagajärjed ei oleks Eestile kahjulikud, ning otsuste mõju tuleb hinnata enne nende vastuvõtmist. Selleks on vajalik jõulisem Eesti esindamine.

Eelarveprotsessi mõjutamisel on tähtis leida vahendeid Eesti jaoks. Euroliidu ühisest eelarvest pärinevate rahadega on Eestis palju ära tehtud – näiteks paljud siledad teed ja uued rahvamajad. Järgmisest eelarvest tuleks leida vahendid Eesti elamute soojapidavaks renoveerimise kaasrahastamiseks, terviseedendamise fondi loomise toetamiseks ning Eesti noortele õppimisvõimaluste loomiseks Euroopa ja maailma tippülikoolides. Euroopa Parlamenti tuleb valida teotahtelised, initsiatiivikad inimesed, kes valdavad keeli ning mõistavad EL-i toimimist.

Martin Helme

Meile tundub Euroopa Liit kauge, aga kui mõtleme selle peale, et üle 80% kõigist seadustest tulevad Euroopa Liidust, on selge, et seal langetatakse otsuseid, mis puudutavad meie eluvaldkondi.
Kuni tänaseni ei ole meie poliitikud tahtnud sellest rääkida, sest nad ei soovi jätta muljet, nagu nad oleksid Brüsseli käsutäitjad.

Ühtlasi nõuab selle tunnistamine ka oma suhtumise muutmist europoliitikasse: on selge, et me peame iga päev väsimatult võitlema oma huvide eest, et Brüsselis langetatavad otsused oleksid meile kasulikud.
Kavatsen hakata võitlema meie võrdse kohtlemise eest põllumajandustoetuste suurendamise nimel ning sellise regulatsiooni eest, mis tagab odavama elektri.

Kavatsen seista ka traditsiooniliste pereväärtuste eest, kuna Euroopa Liit on kujunenud homopropaganda üheks peamiseks toetajaks.
Välispoliitikas tuleb endale aru anda, et Venemaa surve Eesti vastu pole kuhugi kadunud ning Moskva eesmärke aitavad oma egoistlikes huvides teostada prantslased-sakslased-itaallased.

Eesti Keskerakond

Euroopa Parlamendi valimistest saab usaldushääletus või umbusaldushääletus valitsusse kuuluvatele erakondadele, nii nende tegudele kui ka tegevusetusele.
Kui Reformierakonna mandaat leiab neil valimistel kinnitust, jätkab sama valitsus. Kriis süveneb, töökohti jääb veel vähemaks.

Et muutusi ellu kutsuda, tuleb astuda vaid üks samm, hääletada Keskerakonna nimekirja poolt. Te võite arvata, et väljendate oma pahameelt valimistest kõrvale jäädes. See on sama hea kui anda hääl Ansipi valitsuse poolt. Just seda oodatakse Toompeal, et rahvas laseks need valimised mööda ja elu jätkuks vanaviisi.

Kui otsustate tõesti oma hääle visata prügikasti ja ei tule valima, siis olge ettevaatlik, et te koos selle otsusega ei viska prügikasti ka Eesti paremat tulevikku.
Eesti vajab uut valitsust ning uue valitsuse ellukutsumiseks peavad esimese sammu astuma valijad – hääletades sellesse praegusesse valitsusse kuuluvate erakondade vastu. Eesti saatus on 7. juunil teie kätes.

Reformierakond

Oleme siin saarel osa neist miljonitest eurooplastest, kelle kodu asub Läänemere kaldal. Sõltume sellest, kui palju on meres kala, kui puhas on keskkond, kui turvaliseks kujuneb transpordi- ja energia infra-struktuur, kui intensiivseks kujuneb turism.

Euroopa Liidu Läänemere strateegias on sõnastatud mereäärsete riikide ühishuvid. Minnes hääletama, aitame kaasa, et see ei jääks pelgalt veel üheks paberiks. See aitab mereäärse eluga ja merega seotud asju korraldada.

On ka teine oluline teema. Euroopa Liidu investeeringute toel on saartel rajatud mitmeid olulisi infrastruktuuri objekte, näiteks Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsiooniprojektid. Kuressaare on Euroopa Liidust saanud kümneid miljoneid kroone.

Tasub minna valima, sest kui Eestist on Euroopa Liidus otsustamise juures head suhtlejad, välispoliitika kogemusega tigeduseta inimesed, siis võetakse Euroopa Liidu rahastamisprogramme ja tulevikukavasid koostades rohkem kuulda ka meiesuguste EL-i riikide arvamusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)