Mitte liiga palju lilli, vaid korrastatus ja omanäolisus linnapildis! (5)

Mitte liiga palju lilli, vaid korrastatus ja omanäolisus linnapildis!

 

Lilled pole kunagi liiast ja kindlasti pole seda väitnud linna kunstinõukogu. Komisjonil on väga kahju reedel OS-i esikaanel avaldatud valesti mõistetud seisukohast, mis tekitas arusaamatust ja pahameelt linnakodanikes.

Kahjuks oli juba loo pealkiri ja ka vägivaldne fotokompositsioon negatiivselt eksitav ja ei kajastanud mitte sugugi loo sisu, aga oma eesmärgi see kindlasti täitis, köites lugejaid sedavõrd, et oma pahameelt nii teravalt väljendada. 

Iga arukas ja edasiviiv ettepanek on väärt arutelu. Erimeelsuste vaagimine peaks viima parimate lahendusteni.
Heameel diskussioonist
Hea nõu ja abi on vajalik, kui on tegemist küsimuste laialdasema asetusega.

Hea meel on linnakodanike diskussioonist, mis viitab sellele, et teatud küsimused lähevad korda paljudele. Täname igal juhul tagasiside eest.
Linna ametnike töö seisneb tihtipeale paljude bürokraatlike nõudmiste täitmises, jälgimises ja paberimajanduse korrashoidmises ja seetõttu tundus, et teatud arengute osas otsuste tegemisel vajavad ametnikud tuge ja nõustamist erialainimestelt, linnakodanikelt, kes igapäevaselt valdkonnaga tegelevad.

Iga uus idee ja lähenemine, mis erineb harjumuspärasest, on ikka ja alati tundunud võõrana. Kunstikomisjon ei soovinud kellegi tööd maha teha ega ka oma ideid jõuliselt peale suruda. Soov on lihtsalt hoolivate linnakodanikena välja pakkuda uusi lahendusi ja suundi, mis linnale kasuks võiksid tulla.

Komisjon saab vaid soovitada

Kõik me ootame uusi ja edasiviivaid muutusi elus – vahest ehk liiga kannatamatult? Komisjon on juba kolme aasta vältel juhtinud tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele heakorra, kujunduse, liikluse jm küsimustes. Need on olnud soovituslikud ettepanekud.

Kuressaare linna haljastusspetsialisti, komisjoni liikme Katrin Reinholdi töö on olnud tänini igati heakskiitu vääriv ja need nõuanded kogu linna haljastuspõhimõtete väljatöötamisel on järgmiste aastate perspektiiv, milles soovitakse ja soovitatakse uusi ja huvitavaid ideid meie linna kujunduses.
Kuna kõik komisjoni liikmed teevad nõustamistööd vabatahtlike ja hoolivate linnakodanikena ja neil puudub antud küsimuses isiklik huvi, tuleks suhtuda nende töösse ja arvamustesse tolerantsemalt.

Linn elab hetkel säästuaja kokkuhoiurežiimil ja seetõttu võiks rõhuasetus olla vähem hoolitsust ning rohkem omapära pakkuvate taimede eksponeerimisel linnakujunduses. See nõuab tulevikus kontseptsiooni ja konstruktiivset koostööd kunstniku ja haljastusspetsialisti vahel ja maastikuarhitekti kaasamist konsultandina. Ühtse kujnduspõhimõtte väljatöötamiseks on nõukogu teinud mitmed konkreetsed ettepanekud. Pakuti välja Saaremaale iseloomulike taimede nagu luuderohi, jugapuu, leeder, sirel jt laiem kasutus.

Reklaam tükib esile

Leiti, et eriti vajaks korrastamist linnasüda, kus reklaam ja paljude eraettevõtjate omainitsiatiiv on pealetükkiv ja segadust tekitav, kui ei järgita linna poolt kehtestatud üldisi põhimõtteid.
Juhiti tähelepanu uute, sobilike reklaamipindade loomise vajadusele ja vanade pindade korrashoiule.

Soovitati kehtestada kontroll pisireklaami paigutamise üle linnas.
Juhiti tähelepanu linna sissesõidu kujunduse ja uue planeeringu vajadusele. Samuti arutleti kesklinna selle suve kujunduse ja suurürituste reklaami paigutamise üle.
Arutluse all oli ka linna turg ja selle väravates asuvate kioskide korrastamise vajadus.

Oleme turismilinn

Komisjon tegi oma esimesel koosolekul viisteist ettepanekut linnavalitsusele läbiarutamiseks. Ettepanekud vormistati protokolliks, mis on edastatud linnavalitsusele.
Kuressaare on turismilinn ja meie ühine heaolu põhineb paljuski oskusel muuta oma mereäärne suvituslinn atraktiivseks omanäoliselt kujundatud miljöö ja heatasemeliste kultuuriüritustega.

Kas me võime ikka iseendale igal juhul ausalt silma vaadata ja öelda, et mina linnakodanikuna olen teinud kõik endast oleneva, et linn puhas ja hoolitsetud välja näeks?
Ootame linnakodanikelt heasoovlikke ja konstruktiivseid ettepanekuid linnakujunduse ja heakorra küsimustes.

Kuressaare linnavalitsuse asutatud kunstinõukogu töötab vabatahtlikel alustel järgmises koosseisus:
Anne Olop, disainer, NeliDisain
Kaido Kalf, disainer, Kuressaare ametikooli õppejõud
Endla Tuutmaa, Kuressaare linnakunstnik ½ töökohaga
Külliki Järvila, graafik/ kunstikooli õppejõud
Reet Truuväärt, kunstiloolane/eraettevõtja
Lii Pihl, Kuressaare kunstikuraator
Rein Nettan, kunstiekspert/eraettevõtja
Terje Truumaa, arhitekt
Hannes Koppel, Kuressaare linnaarhitekt
Kai Laanmets, sisekujundusarhitekt
Katrin Reinhold, Kuressaare linna haljastusspetsialist
Olavi Pesti, ajaloolane/ Saaremaa Muuseumi teadusdirektor
Heli Jalakas, Kuressaare linna kultuurinõunik (komisjonis kui linnakodanik)


Urve Tiidus, Kuressaare linnapea:
Kuna Põhjamaa suvi on nii üürike, siis las selle lühikese aja jooksul upub linn lilledesse. Kuressaares lilleilu õnneks jätkub. Nii koduaedades kui ka avalikus ruumis. Linnaruumi esteetika on omaette teadus.

Mäletan huvitavaid diskussioone arhitekt Lilian Hansariga, et kas Kuressaare peaks järgima linnakujunduses põhjamaiselt karget ja minimalistlikku joont või võiks ta kalduda ka Saksamaa väikelinnadega seonduvasse lopsakasse lillerohkusse.

Päris ühte arvamust ses asjas polegi mu meelest. Isiklikult eelistan, et suvi oleks värviküllane, lillerohke ja Kuressaare tänavanurkadel tabaksid meid ootamatud värvilahendused ja lilleüllatused. Mäletate, kui lustakad olid kevadel väikesed krookused muru sees pargis, kui kaunilt mõjuvad halli maja taustal Kitzbergi tänava nurgal vanaroosad tulbid. Võimalused mängida värvide ja vormidega on lõputud, seda teab iga aednik ja arhitekt. Ka meie linnas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)