UUS! Maavanem algatas järelevalve sotsiaalrahade kasutamise üle

Saare maavanema Toomas Kasemaa korraldusega algatati kõikides omavalitsustes dokumendipõhine järelevalvemenetlus lapsehoiuteenuste riiklike vahendite kasutamise üle 2008. aastal.

Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Inna Kask ütles Oma Saarele, et menetluse tulemustest on veel vara rääkida. Töö on mahukas ja kokkuvõte järelevalvemenetlusest valmib alles 15. septembriks.

“Käesoleval aastal lähtutakse riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raha jaotamisel eelnevate aastate jääkide suurusest 2008. aasta lõpu seisuga vastavalt sotsiaalministeeriumile esitatud aruannetele. Igas kohalikus omavalitsuses on 2009. aasta 1. aprilli seisuga sotsiaalkindlustusametis arvel olevate puudega laste arvu alusel saadud kogusummast lahutatud vastavas kohalikus omavalitsuses riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite jääk,” selgitas Kask.

Ta lisas, et raha ei ole arvestatud neile kohalikele omavalitsustele, kus jääk oli aasta alguses suurem kui puudega laste arvu alusel arvestatud eraldis.

Seni kuni järelevalvemenetlus kestab, on Kase sõnul kõigil omavalitsustel võimalik rahajääki kasutada vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

Järelevalve käigus hinnatakse ka seda, kas kohalike volikogude kehtestatud kord vastab sotsiaalhoolekande seaduse sätetele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)