UUS! Kohaliku omaalgatuse programm jagas raha

Kohaliku omaalgatuse programmmi Saare maakondlik komisjon tegi ettepaneku rahastada 2009. aasta kevadvoorus 52 projekti kogumahus 550 000 krooni. Kuressaare linna ühendustest said toetust 7 projekti summas 78 000 krooni ja maapiirkonna ühendustest 45 projekti summas 472 000 krooni.

Projekti esitaja, projekti nimi, eraldatud summa

linnapiirkond
1. MTÜ Eesti Saarte Kogu, Eesti Saarte Kogu Muhu üldkogu korraldamine, 13 000.-
2. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts, Kuressaare merepäevade ajalookonverentsi korraldamine, 8 850.-
3. MTÜ Saaremaa isetegijad, Käsitööliste võrgustik Saaremaa – 2 (jätkuprojekt), 15 000.-
4. Seltsing Ülikoolide vilistlased saartel, Kõrgharidusega kogukonnaliikmed kohaliku arengu heaks,
4 150.-
5. MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts, “Maa mu all” (videofilm), 25 000.-
6. MTÜ Saarte Taastuvenergia Ühing, Kohaliku energeetika info- ja kontaktpäevad, 7 000.-
7. MTÜ Kuressaare Raeühing, Infokogumiku “Galeriid ja käsitööpoed Kuressaares” trükkimine ja
levitamine, 5 000.-
maapiirkond
1. MTÜ Kodukant, Külakogukonna areng läbi koolituste ja kogemuste, 32 000.-
2. Irase-Kellamäe Küla Seltsing, “Pillid kokku ja punuma”, 1 430.-
3. MTÜ Saarekülade Selts, Luhinaranna puhkekoha korrastamine – III etapp, 10 000.-
4. MTÜ Sakla Külaarengu Selts, Sakla saialaat, 5 000.-
5. MTÜ Kaarma Maanaiste Selts, Ma vaatsin praamilt kiikriga…, 4 000.-
6. MTÜ Tiirimetsa Kodukultuuriselts Küünal, Tiirimetsa kiige, 3 000.-
7. MTÜ Nihatu Külaselts, Nihatu külaplatsi arendamine, 15 000.-
8. Paganateküla Seltsing, Kalli küla keskus ohutuks, 10 000.-
9. Mustjala Küla Kodulooseltsing, Laudade ja pinkide valmistamine kodulootoa juurde, 8 000.-
10. MTÜ Leedri Küla Selts, Ivo Linna heategevuskontsert Leedris, 4 000.-
11. MTÜ Uustlu Värk, Abula küla viidad, 9 000.-
12. MTÜ Karala Vabatahtlik Tuletõrje Selts, Karala tuletõrjeauto garaažiboksi esifasaadi korrastamine,
12 000.-
13. Ratla küla seltsing “Koduhoidjad”, Ratla kokkutulek 2009, 10 000.-
14. MTÜ Laimjala Arenguselts, Laimjala valla külade infostendid, 10 000.-
15. MTÜ Lümanda Muuseum, Lümanda valla muinas- ja kultuuriobjektide parendamine ja
heakorrastamine, 15 000.-
16. MTÜ Üheskoos Suudame, Eikla küla teadete-ja infotahvli rajamine, 7 000.-
17. MTÜ Käesla Arenguselts, Käesla küla – 550 aastat, 15 000.-
18. MTÜ Jööri Küla Selts, Jööri küla muuseumi kuivkäimla ehitus, 15 000.-
19. MTÜ Kodukandi Sport, Karala Odagala – sportlik perepäev Karalas, 5 000.-
20. MTÜ Sakla külaarengu Selts, Kogukonna teenuste mitmekesistamine, 2 500.-
21. MTÜ Sõmera Küla Selts, Sõmera külaväljakule vajaliku asjad (jätkuprojekt), 10 000.-
22. MTÜ Laimjala Arenguselts, Laimjala rannikupiirkonna arengukava koostamine, 5 000.-
23. MTÜ Töllu Tütred, Taritu pärandkultuuri päevad, 500.-
24. MTÜ Torgu Puhkemaja, Ruumid korda, 20 000.-
25. MTÜ Panga Areng, Panga küla elanike kaasamine kodukoha arengusse, 15 000.-
26. MTÜ Saarte Jahimeeste Selt, Saaremaa jahimeeste kutsemeisterlikkuse laagri korraldamine, 7 000.-
27. MTÜ Pamma Külaselts, Pamma seltsimaja remont, 15 000.-
28. Pööripäeva seltsing, Püstkoja püstitamine hiide, 20 000.-
29. MTÜ Kihelkonna Juhtide Klubi Gild, Kihelkonna jaanitule plats, 12 000.-
30. Silla Küla Ühistegevuse seltsing, Silla küla bussiootepaviljoni ehitus, 18 000.-
31. Kuiste Küla Seltsing, Murutraktori soetamine Kuiste külale, 10 000.-
32. MTÜ Kultuuriselts Kevade, Õunalaat 2009, 15 000.-
33. MTÜ Koolijaagu, Nihatu hoiuala ja matkaraja tutvustamine, 8 500.-
34. Seltsing “Kodukootud”, Muhu rahvariiete soetamine, 6 000.-
35. MTÜ Panga Areng, Panga – ühe küla lugu, 15 000.-
36. MTÜ Karja Külaselts, Uus nägu – Karja küla bussiootepaviljoni remont, 10 000.-
37. MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts, Võhma seltsimaja valve ja tuleohutussüsteemi paigaldamine,
15 000.-
38. MTÜ Saare Taluelu, Eesti tõugu hobuse säilitamine kasutuses, 15 000.-
39. MTÜ Lõngaella, Käsitööalased koolitused, 4 000.-
40. MTÜ Tagamõisa, Tagamõisa piirkonna külade arengukava, 5 000.-
41. MTÜ Lümanda Spordiselts Sport, Lääne-Saaremaa Viidumäe mängud, 18 000.-
42. MTÜ Kaali Külastuskeskus, Kaali küla elanike kaasamine kodukoha arengusse, 16 000.-
43. MTÜ Töllu Tütred, Suure Töllu lugude eluastamine 2009, 4 070.-
44. Seltsing “Hakjala Külaelu Edendajad”, Hakjala külaväljaku rajamine, 13 000.-
45. Kärla valla pensionäride seltsing “Sild”, Eakate inimeste seltsitegevuse edendamine, 2 000.-

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 63 korda, sh täna 1)