Kärla tankla müüs ebakvaliteetset diislikütust (8)

Aprilli lõpus tuvastas maksu- ja tolliamet Kärla bensiinitanklas vedelkütuseseaduse nõuete rikkumise. Ettevõttele OÜ Saare Kruiis tehti ettekirjutus, mille ettevõtja täitis, ning tankla sai jätkata oma tavapärast tööd.

Maksu- ja tolliameti meediasuhete peaspetsialist Annely Erm ütles, et müüdav diislikütus peab vastama teatud standardile, mis sätestab lubatud leekpunkti näitajaks vähemalt 55 kraadi Celsiuse järgi. Erm täpsustas, et Saare Kruiisi käideldavas kütuses oli leekpunkti näitaja 36 kraadi, st erines oluliselt kehtestatud normist.

Kuna kontrolli hetkel oli kütuse jääk väike, andis maksu- ja tolliamet ettevõtjale loa kvaliteetse kütuse lisamiseks olemasolevale jäägile, mille tulemusena peaks leekpunkt saavutama standardile vastava taseme.
Juba selle nädala alguses lubati tanklal kütuse müüki jätkata, kuna ettevõtja tõendas müüdava kütuse nõuetele vastavust.

Vedelkütuseseaduse järgi võib nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise eest või sellega toimingute tegemise eest karistada 18 000 krooni suuruse rahatrahviga. Ettevõttele, kus tuvastatakse sarnane seaduserikkumine, võib karistuseks määrata kuni 50 000 krooni suuruse rahatrahvi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)