Vastukaja: “Naine nõuab äsjamaetud põrmu väljakaevamist”

Oma Saar, 12. mai

Kudjape kalmistu töötaja eraldas kadunu E. Saaretalu matmiseks tema lähedastele korra kohaselt hauaplatsi, mõõtes selle välja nii, et varem maetud F. Tuliti haua laiuseks jäi normikohane 1,2 m. Ebaõiged on väited, et uus matmine toimus 33 aastat tagasi maetud F. Tuliti peale. Seda kinnitab kalmistutöötaja Helju Kaal ja kalmistuvaht Marika Jürissoni poolt küsitletud hauakaevajad.

Hauaplatsi hooldajana oli kalmisturaamatusse kantud kadunu E. Saaretalu õde. Pr Ly Seli isik (kes on kadunu F. Tuliti tütre ema) ei ole kalmisturaamatute andmeil ega ka muudel teadaolevatel andmetel olnud seostatav kõnesoleva hauaplatsiga.

Kindlasti oleks pr Ly Selil olnud võimalik reserveerida endale nüüdseks kasutusse antud hauaosa, aga ta ei olnud teinud kalmistuvahi juures selleks tarvilikke toiminguid. Seoses kõnesoleva konfliktiga on Ly Seli end registreerinud k.a mai alguses.
F. Tuliti haua hooldajaks olemist ja kõiki nõudeid arvestades on Ly Seli soov vähese muudatusega siiski rahuldatav.

Mitte mingit alust ei ole kellelgi nõuda kalmistule maetud kadunute ümbermatmist põhjusel, et saada endale soovitavat hauaplatsi. Ümbermatmise toiming saab tulla kõne alla vaid ülimalt erakorralistel juhtudel. Kalmistu töötajate ülesanne on seista kadunute hauarahu eest.

Vilma Kippak
Kuressaare linnavalitsuse
õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)