Ivari Padar peab omavalitsusi riigiasutuseks (2)

Ivari Padar peab omavalitsusi riigiasutuseks

 

Reedel Tallinnas toimunud Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) kõrgeim organ, Maapäev, võttis vastu pöördumise rahandusministri poole. Nimelt on minister Ivari Padar (fotol) oma käskkirjaga piiranud riigiasutustele väljamakseid suuremas mahus kui käskkirja lisa ette näeb.

Tekkimas on olukord, kus selle sätte rakendamine piirab omavalitsuste tasandusfondi väljamakseid ja toob omakorda kaasa seaduste, sh puhkuseseaduse rikkumise valdade poolt. Esmaselt satuvad ohtu pedagoogide palkade ja puhkuserahade väljamaksed juunikuus, sest mitmetel omavalitsustel puuduvad selleks vajalikud vahendid.

“Kahjuks on teil käskkirja väljaandmisel juhtunud tööõnnetus ehk jäänud tähelepanuta mõningad asjaolud. Riigieelarves on küll olemas alajaotus Vabariigi Valitsus, kuid Vabariigi Valitsus ei ole klassikalises mõistes riigiasutus, kelle kohta saab antud käskkiri kehtida,” seisab EMOL-i pöördumises.

“Lisaks eelnevale on kogemata selles riigieelarve osas kajastatud ka tasandusfond omavalitsustele, mis sisaldab kohalike eelarvete tasandamise osa, haridustoetust, sotsiaaltoetusi ja muid vahendeid. Nende väljamaksmist reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus, mille aluseks on 2009. aasta riigieelarve seadus.”

Pöördumises on rõhutatud, et riigieelarve seadus ei anna rahandusministrile volitusnormi teha Vabariigi valitsusele ettekirjutusi ega muuta valitsuse määrust.

Omavalitsusjuhtidega kohtuma tulnud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas lubas pöördumise rahandusministrile toimetada. Pöördumise teksti koopia edastati ka peaminister Andrus Ansipile.
Saaremaalt võtsid EMOL-i Maapäevast osa Pihtla, Kihelkonna, Laimjala, Kärla, Orissaare, Muhu ja Leisi valla juhid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)