Ornitoloogiaühing ostab saarlastelt neli must-toonekurgede pesapaika

Ornitoloogiaühing ostab saarlastelt neli must-toonekurgede pesapaika

PRIIDU PESAPAIK: Ostetavate maatükkide hulgas on ka maaüksus, kus asub saatjat kandva must-toonekure Priidu pesapaik.
Urmas Sellis

Eesti ornitoloogiaühing ostab EAGLELIFE projekti raames Saaremaal eraomanikelt neli must-toonekure püsielupaikades asuvat ja Natura 2000 võrgustikku kuuluvat maatükki.

Ostetavate maatükkide pindala on kokku ligi 70 ha ja need asuvad Kaar-ma ja Kihelkonna vallas, ütles Oma Saarele EAGLELIFE-i projektijuht Urmas Sellis.

Maatüki omanikule ühe hektari eest makstavaks keskmiseks piirsummaks on Euroopa Komisjon määranud 2200 eurot, aga hind oleneb ka maa-ameti poolt arvutatud väärtusest.

“Võib-olla see hind ei ole kõigi jaoks parim, aga ta on kõrgeim, mida on võimalik momendil maksta,” ütles projektijuht.

Neli maatükki valiti välja 25 kinnistu hulgast üle Eesti. Lisaks rahalisele piirangule peab ostetav maatükk asuma tervikuna Natura alal ja maa edasine sihtotstarve peab jääma looduskaitseliseks.

Vähesed tehingud

Ka 2005. aastal osteti sama projekti raames Saaremaal üks must-toonekure püsielupaigas asuv maatükk, kuid rohkem taolisi tehinguid Eestis tehtud ei ole.

Urmas Sellis rääkis, et maatükid ostetakse must-toonekure ja konnakotkaste kaitse korraldamist käsitleva LIFE projektiraames, kus Eesti-poolseks kaasfinantseerijaks on keskkonnainvesteeringute keskus.
Projekti üheks eesmärgiks on osta eraomanikelt vähemalt 65 ha jagu must-toonekure või suur-konnakotka pesapaikade metsamaad pesapaikade kaitse tagamiseks.

Sellis märkis, et kõik maaomanikud ei soovigi kaitsealusest maast vabaneda – paljud on uhked, et nende maal niisugused linnud elavad.
Mitu maaomanikku on väitnud, et neile piisab, kui nad saavad sügisel mõne korra oma ürgse väljanägemisega metsas seenel käia ja lastele või tuttavatele näidata looduslikus seisus metsa. Seni on probleemiks olnud, et vaatamata täielikule majandustegevuse piirangule pole maaomanikud reeglina olnud vabastatud maamaksust, rääkis Sellis.

Bürokraatia takistab

Eesti ornitoloogiaühingule 10 ha suuruse maatüki müünud OÜ Hekva juht Mati Mägi ütles, et kõnealune maatükk oli maadevahetuse käigus peaaegu juba vahetusse minemas, kuid siis vahetustoimingud peatati. “Nüüd pakkus Urmas Sellis välja võimaluse maa ära müüa ja kahju me sellega ei saanud,” rääkis Mägi.

Urmas Sellis märkis, et tehingud oleks tänaseks juba tehtud, kui poleks ilmnenud seadusest tulenevat paradoksi: üle 10 ha suuruse metsamaa ostmisel peab ostja olema metsamajandusega tegelev või annab maavanem eriloa.

Kuigi ornitoloogiaühing ostab maad selleks, et mets jääks just nimelt majandustegevusest puutumata, pidi ühing ikkagi taotlema eriluba ja seejuures kirjeldama metsamajanduslikku äriplaani. “Loodetavast saame vajalikud paberid korda enne, kui projekti aeg otsa saab,” sõnas Sellis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)