Muhu uudised: Vokaalansamblid ja kolhoosipidu

Muhu uudised: Vokaalansamblid ja kolhoosipidu

 

Kevade läks äkist nõnna sojaks, peaaegut kõik vatid sa juba ühepäeva seljast ää vissatud. Muldapanemiseks varutud seemned hakkasid kangeste kastis sügelema, just pidi mõne maha panema. Igale poole tahaks jõuda ja siis peab veel voatama, et selle kange rutu sisse iseennast ää ep kaota.

Pühabe sai kena kevadeilma sisse ää mahutatud Saare maakonna vokaalansamblite päev, mis selle korra peeti Muhus Liiva koolimajas. Muhu Meesansambel ja Leena Peegel ollid ettevalmistamise poole pealt Krista Lemberi toel suure töö ää tein. Ja 9 ansamblid jõudis kohjapeale ennast teestele näitama ja oma healt tegema.

Mo meelest laulsid kõik nii kenaste! Keerdi Pille meisterdat logod ansid päevale kõvaste Muhu mekki juure ja pidupäeva vedamine peeti koa kõik omas muhu keeles.

Kui eriti kihnlased ja setud soavad õigusega kiidelda omade rahvuslike olemistega, siis viimase aa pidud Muhus hakkavad lootust andma, et sii koa kõik rahvuslik hea meelega päevavalgese jõvab.

Rahvuslikkust peab igas pidus olema just parasjagu. Sõber, kellel Setumaal maja, kõlistas ühepäeva ja teatas, et kui ta sui Muhuse külase tuleb siis – palun – teeme sii ühe väga teistmoodi olemise, et näiteks Kuuba teemalise salsapeo. Et ta oo nüüd mitu voastad setu rahvuslikel pidude köin, esteks olli kangeste uhke, nüüd tahaks vahelduseks midagid teistmoodi.

Öetse ju, et kottu tuleb vahel vähe ää köia, muidu ep soa änam aru, mis ilmas tihasse ja seda koa ep näe änam, kui kena kodu ikka päriselt oo. Muhus põle vist küll karta, et seda rahvuslikkust paljuks läheb, siis köib ikka igat sorti kultuurirahvast rinki.

Vokaalansamblite päeva kokkukutsutud žürii näitas just seda mitmekesisust: Ivo Linna oo kõikidele tuntud eesti laulja, Toomas Rohtlaan toob Muhu soare peale veart muusikuid esinema ja Vello Tikerpalu õpetab lastele koolis pillimängi ja mängab ja juhatab ise Laulusõprade kapelli. Iga mees esindas erinevat muusikalist hingamist.

Külasema külaselts ja folklooriansambel Kodukootud, kis 2. mail kellu 12 teitid Nautse Mihklile kolhoosipidu pidama kutsuvad, oo paergus uhkeks näiteks oma soare rahvuskultuuri kandjatena. Igatahes tasub Mihklile kindlaste piduse minna. Mängitse näitemängi kolhoosi Muhu Kalur ajaloost ja lauldasse ja tansitse.

Enne seda, neljabe 30. abrillil kellu 11 korrastatse Hellamaal talgukordas surnuaa tee-eäri ja spordiväljakud, pärast soab seltsis sooja suppi elpida ja moekaste juttu aada.

Neljabe õhtast oo Hellamaa külakeskusesse oodetud kõik, kis selle pool-voasta joosul oo köin tikkimise ringis. Kellu 17 hakkab teite hooaja lõpetamine.

1. mail teeb Liiva Kaubahoovis uksed lahti käsitööseltsi Oad ja Eed käsitööpoed. Sõnna oodetse müüki kõiksugust muhulaste tehtud ja muhu-ainelist käsitööd. Pakkuge julgeste! Ja teisi oodetse jälle ostma.
Üldiselt võib ütelda, et kevade ja kohe selle järel tuleva sui eest põle kellelgid pääsu. Vahel soab ikka nurisetud, et suine aeg toob siia igatsugu rahvast ja rahu põle nagut änam kuskil.

Aga selle üle peab koa oskama rõõmu tunda. Muidu rügad seda va turismi-alast suist tööd tiha ja lähed tigedaks ää nagut herilane. Kui siia ja siit läbi liikuv rahvas oo meitele elatusallikas, siis tuleb seda kasuta.

Sõnapaer “ää kasutama” kõlab vahest natusse omakasupüüdlikult. Las ta siis kõlab. Ta oo jälle sõuke.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 62 korda, sh täna 1)