Lugeja kiri: Kümme lehma Kanadasse (12)

Jutt tuleb taas Angeste talust Mustjalas, mida vallavalitsus ei saa kuidagi tagastatud.

Vallavalitsus halab: rajooni täitevkomitee rahandusosakond ei võtnud hooneid tol ajal kehtinud korra kohaselt riigivarana arvele ega andnud tollase praktika kohaselt üle kohalikule ühismajandile. Kui oleks nii tehtud, oleks kõik korras.

Pärast Eduard Soorski põgenemist 1948. aastal arestis julgeolek perekonna vara ja andis hoiule kohalikule vallavõimule, kaks aastat hiljem rahuldas viimane kolhoosi avalduse saada hooned enda kasutusse. Nii ka läks. Majaraamat näitab, kuipalju inimesi seal on elanud.

Eesti taasiseseisvudes kirjutas Anne Jano võltsitud dokumendi alusel ja ametnikest sugulaste abil elumaja oma nimele. Põllumajandusreformi komisjon lubas Eduard Soorskile hüvitada 10 lehmühikuga Angeste hooned. Ei lehmad, ühikud ega raha pole Kanadasse jõudnud.

Kriminaaltoimikut lapates võib lugeda, et tegelikult on koostatud küüditamise ja vara konfiskeerimise otsus. Selle paberi abil hakati toimetama, ära unustati sugulased Kuressaares ja Rootsis. Nii oli mugav sehkendada, lootes, et ei Tallinnast ega Kanadast huvituta oma esivanemate varast. Pean lisama, et kaitseväe ohvitser Rain Jano küsib Soorski pojalt ärakolimise eest kirja teel meelehead.

Kirjas leidub hoiatus: “Kui te ei käiks minu vanematega kohut Angeste taluhoonete üle, oleks teile juba ammu tagastatud teile kuuluvad metsad ja maad.”

Hakkan aimama, kust tulevad ähvardused vallavanematele, kes olid otsustanud tagastamise kasuks. Kohtuotsuse põhjal pidi vara tagastamine otsustatama 1998. aasta juunist alates kolme kuu jooksul.

Kui maavanem 1997. aastal tühistas kohtuotsuse alusel Jano õiguse Angestele, siis aastal 2009 küsivad Soorskid, kas vahepeal on riigikorda pööratud. Kui palju on vallarahva raha makstud Janode huve kaitstes juristile honorarideks? Samas ei jätku sentigi Võhma raamatukogu raamatute tarbeks.

President Ilves kutsub kaasmaalasi koju. Tallinnas töötab Soorskide perefirma Angeste OÜ. Juhatuse liige Joosep Soorsk pöördus 2001. a vallavalitsuse poole palvega, et ettevõtlusega alustamise eesmärgil vabastataks talu territoorium ebaseaduslikest valdajatest. Lisaks paluti kaasabi ehitusseadust rikkudes püstitatud omavoliliste ehitiste likvideerimisel.

Järeldus on üks – haldussuutmatus, sest olukord on endine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 62 korda, sh täna 1)