Ametnike armeed kärbitakse

Möödunud nädalal kiitis valitsus heaks ning saatis riigikogule arutamiseks uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu, mis peaks oluliselt kärpima ametnike arvu Eesti riigis.

Kõnealuse seaduseelnõu kohaselt on ametnikud vaid need isikud, kes teostavad ametiasutustes avalikku võimu. Erinevalt praegu kehtivast seadusest ei kuulu aga ametnike hulka need, kelle töö ei eelda võimuvolitusi ning on näiteks abistavat, tehnilist või siis administratiivset laadi.

Avaliku võimu teostamise ülesanneteks loetakse muuhulgas ametiasutuse juhtimist, järelevalve teostamist, sunnivahendi rakendamist jne.
Mitteametnike kategooriasse kuuluvate inimestega, kes praegu töötavad avaliku teenistuse seaduse alusel, sõlmitakse tööleping.

Samas vabastatakse nad ka piirangutest, mis kaasnevad ametnikustaatusega. Pärast uue avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmist on asjaomastel asutustel üks aasta üleminekuaega, et teha vastavad muudatused.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 10 korda, sh täna 1)