Väikelaevaehitajad teevad koostööd ekspordimahtude suurendamiseks (1)

Väikelaevaehitajad teevad koostööd ekspordimahtude suurendamiseks

MERELISE MAINE TÕSTMISEKS VALMIS: TTÜ Kuressaare kolledži õppejõud, väikelaevaehituse projektijuht Anni Hartikainen on veendunud, et väikelaevaehituse edendamine saartel aitab Eesti merelist mainet tervikuna tõsta.

Reedel Kuressaare ametikoolis toimunud infopäeval tutvustas vastloodud väikelaevaehituse liit EAS-i toel välja töötatud väikelaevaehituse ühisstrateegiat, mis näeb ette ettevõtetevahelist koostööd ekspordimahtude suurendamiseks ja mastaabiefekti saavutamiseks.

“Toredaks uudiseks on see, et saarlased pakuvad ennast Eesti väikelaevaehitajate visiitkaardiks. Saaremaal paistab väikelaevaehitus välja. Tallinnas upub see teiste ettevõtmiste sisse ära,” teavitas infopäeva korraldaja, väikelaevaehituse projektijuht, Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži õppejõud Anni Hartikainen.
Euroopas tervikuna, ennekõike Norras, Rootsis ja Soomes, ehitataksegi väikelaevu põhiliselt saartel.

“Saare jaoks on väikelaevaehitus oluline. Sellepärast ongi turunduse mainet siin hea luua. Saarlased on iseenesest selleks valmis, et Eesti kasutaks Saaremaad ära nii merekultuuri kui sellega kaasneva väikelaevaehituse ja üldse merelise maine tõstmiseks. See aitaks meil oluliselt paremini oma aluseid välisturgudel müüa,” märkis Anni Hartikainen.

Strateegia väljatöötamist nõustanud Jüri Sakkeus ärinõustamisfirmast KPMG ütles, et Saaremaa on kvaliteetse väikelaevaehituse piirkonnana juba oma ekspordivõimekust tõestanud.

“Väikelaevaehituses hinnatakse väga traditsioonidel rajanevat oskusteavet ning suutlikkust eristuda masstoodangust,” rõhutas Sakkeus. Tema sõnul keskendutakse koostöös turundusele, müügile ja merelisele mõtlemisele. Samuti pööratakse tähelepanu koolitusele, kvaliteedile ja arengule ning hangetele ja tootmisele. Oluliseks tuleb pidada ühist organisatsiooni, informatsiooni jagamist ja ühishuvide esindamist. Vastavalt peasuundadele on koostatud konkreetsed tegevuskavad.

Saaremaal on käivitunud väikelaevaehituse klaster, mille eesmärk on hoida ja arendada väikelaevaehituse tradit-
sioone ja edendada Eesti mere-kultuuri. Klastri tuumikorganisatsiooniks on aprilli alguses Saaremaal loodud Eesti Väikelaevaehituse Liit, mille eesmärgiks on sektori maine ja konkurentsivõime tugevdamine. Klastrisse kuuluvad ettevõtete kõrval kohalikud omavalitsused, haridusasutused jt organisatsioonid.

Eelmise aasta lõpus käivitus EAS-i klastrite arendamise viieaastane toetusprog-ramm kogusummas sada miljonit krooni. Saaremaa väikelaevaehituse klastri strateegia valmis koostöös KPMG strateegianõustajatega ja EAS-i rahalisel toel.

”Saaremaa on Eesti väikelaevaehituse kants, siin toodetakse üle 60 protsendi sektori käibest ja üle 80 protsendi selle ärikasumist,” ütles Anni Hartikainen. ”Saaremaa tööstusest moodustab väikelaevaehitusfirmade käive ligi veerandi, kusjuures peaaegu kogu toodang läheb ekspordiks.”

Hartikaineni sõnul on Saare maakonnas palju väikeseid ettevõtteid, mis koostöös suudaksid eksporditurgudel luua tugeva väikelaevaehituse keskuse kuvandi. Saarlastel on ambitsioon turundada Eesti väikelaevaehitust Saaremaa kaudu. ”Saaremaa eeliseks on väiksus ja paindlikkus ning väikelaevaehituse suur osakaal kohalikus tööstuses,” lisas Hartikainen.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)