Vastukaja: “Kärla muusikakool tõmbab kulusid koomale” (29)

Oma Saar, 23. aprill

Aeg on teha ebapopulaarseid otsuseid

Kärla muusikakooli sulgemise küsimus tuli teemaks märtsikuus, kuna kooli ülalpidamiseks läheb aastas 650 000 krooni. Praeguses keerulises situatsioonis, kus tuleb igalt poolt kokku tõmmata, võib tekkida küsimus, et kui me praegu muusikakooli kinni ei pane, siis kust ühel hetkel võtta puudu olev raha. Kas hakkame siis rääkima lasteaia sulgemisest?

Olen veendunud, et Kärla asukoht on imehea ja Kuressaare linna ei ole siit pikk tee sõita ning mõistlikum oleks maksta kinni kohatasu ja bussisõit lastel selleks, et nad saaksid pillimängu õppida Kuressaare muusikakoolis.
Teine nüanss on Kuressaare muusikakooli eelistamisel veelgi – tegemist on ju professionaalse ja heal tasemel kooliga, seda eriti võrreldes Kärla omaga. Kui ainuüksi vaadata seda, mis pille saab meil õppida – vaid kannelt, akordioni ja plokkflööti. Ka ei ole me näinud, et meie lapsed osaleksid konkurssidel või käiksid mujal esinemas. Samuti on Kärla muusikakoolis vaid üks õpetaja kohapealt, mis tähendab, et teiste tulumaks läheb teistele omavalitsustele.

On öeldud, et praegu on aeg teha ebapopulaarseid otsuseid. Kui me endistviisi jätkame, peame arvestama sellega, et peame muusikakooli üleval pidama veel üheksa kuud.

Kui rääkida aga sellest, et muusikakooli sulgemise küsimuse algatasid volikogu Keskerakonda kuuluvad liikmed, siis võin öelda, et probleemi tõstataja oli Villi Pihl, kuid tema kuulub Reformierakonda.

Jaanika Rikko, Kärla volikogu liige, Keskerakond

Toimetuselt: Vabariigi valimiskomisjoni kodulehe andmetel (KOV valimised 2005) kandideeris Villi Pihl Kärla vallas ja sai volikogu liikmeks Keskerakonna nimekirjas. Äriregistri andmetel on Pihl astunud Reformierakonda 14.12.2006. Reformierakond ei ole Kärla vallavolikogu valimistel oma nimekirjaga kandideerinud.

Kärla muusikakooli jätkamise toetuseks on muusikakooli hoolekogu esimees Ave Tuisk saatnud vallavolikogule 2-leheküljelise pöördumise, milles tehakse mitmeid ettepanekuid, kuidas saaks muusikakooliga jätkata.
“Loodame vallas toimivate võimustruktuuride arukaile, tulevikku silmas pidavaile ja vallas elavaid lapsi igakülgselt arendada aitavatele otsustele,” seisab pöördumises, millele on lisatud 30 lapsevanema toetusallkirjad.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)