Väljakaevamine muinsuskaitseameti loata on ebaseaduslik (6)

Väljakaevamine muinsuskaitseameti loata on ebaseaduslik

 

Viimasel ajal on Eestis intensiivistunud nn libaarheoloogide tegevus. Tegu on inimestega, kes otsivad metallidetektoreid kasutades muinsusesemeid, aardeid või münte, et need kas Eestis või välismaal maha müüa või siis oma isiklikesse kollektsioonidesse koguda.

Viimasel ajal on Eestis intensiivistunud nn libaarheoloogide tegevus. Tegu on inimestega, kes otsivad metallidetektoreid kasutades muinsusesemeid,
aardeid või münte, et need kas Eestis või välismaal maha müüa või siis oma isiklikesse kollektsioonidesse koguda.

Samas kuulutab muinsuskaitseseadus kõik kultuuriväärtusega muinsusesemed riigi varaks (§ 30), keelab nende muinsusobjektidest väljakaevamise (§ 23) ning sätestab, et juhuslikel töödel muinsusesemetele sattumise korral peab leidja säilitama leiukoha muutumatul kujul, jätma leiud leiukohale ja juhtunust kohe teatama muinsuskaitseametile või kohalikule omavalitsusele.

See seadusesäte puudutab leide ka nendest muististest, mis veel ei ole ühel või teisel põhjusel kaitsealuste mälestiste riiklikusse registrisse kantud.

Arheoloogiliste muinsuste väljakaevamine muinsuskaitseameti loata on ebaseaduslik, samuti pole lubatud nende kollektsioneerimine ega nendega äritsemine. Seaduse järgi on muinasleiud riigi omandus – kogu Eesti rahva vara. Muististe rüüstamisega tekitatakse korvamatut kahju meie teadmistele Eesti ajaloost ja muinaskultuurist.

Selline tegevus ei kujuta endast mitte ainult vargust meie ühisest ajaloo varasalvest, vaid on ajalooallikate otsene hävitamine. Kalmetest, ohvripaikadest, muistsetelt külaasemetelt või linnustelt esemete väljanoppimisega tekitatakse tulevastele uurijatele moonutatud pilt möödunud aegadest.

Eesti kultuuripärandi hävitamist ja muinsusesemetega äritsemist on võimalik tõkestada ainult kogu üldsuse kaasabil. Seepärast kutsume kõiki aatelisi Eesti inimesi olema oma elupaigas ja tööpiirkonnas tähelepanelikud ning tõkestama seesugust Eesti teadusele ja kultuurile hävituslikku tegevust.

Muinsuskaitseobjektidel võivad metallidetektoreid uurimistöödel kasutada vaid muinsuskaitseameti kirjalikku eriluba omavad ja teaduslikku uurimistööd tegevad teadlased. Vahel esitlevad muinasvarade otsijad ennast maaomanikele või arupärijatele teadlaste, muinsuskaitse- või muuseumitöötajatena.

Juhul kui tekib kahtlus, et tegemist on omaalgatuslike muinasvarade otsijatega, tuleks detektoristidelt julgesti küsida isikut tõendavat dokumenti, kahtluse tekkimise korral jätta aga meelde isikute tundemärgid, märkida üles autonumber ja toimunust kohe teavitada muinsuskaitseametit: kas tel 64 03 050; info@muinas.ee või ühendust võttes vastava maakonnainspektoriga (kontakt vt www.muinas.ee).
Palume hoida need numbrid käepärast ja lisada oma mobiiltelefoni numbriloendisse.

Saaremaa elanikud! Aitame ühiselt hävingust päästa meie minevikupärandit!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)