Raadioeetris tehtud ettepanek läks käiku

Kuressaare linnavolikogu eelmisel istungil teravalt esile kerkinud teema, kes peaks arutama Kuressaares toimiva koolide rahastamismudeli võimalikku muutmist ja kas arutajate hulka peaksid kuuluma ka koolidirektorid, sai eilsel volikogu istungil kompromisslahenduse.

Olgugi et ette oli valmistatud mitu erinevat komisjoni koosseisuvarianti, võttis linnavolikogu vastu otsuse, et koolide rahastamismudeli arutamiseks ei looda eraldi komisjoni, vaid sellega hakkab tegelema linnavolikogu revisjonikomisjon.

Märkimisväärne on asja juures see, et just säärase ettepanekuni oli jõutud neljapäevases Kadi raadio “Keskpäevatunnis”, kus osalesid volinikud Toomas Takkis, Viljar Aro, Piret Pihel ja Lea Kuldsepp.

Kui eile koos istunud volikogu vastava päevakorrapunktini jõudis, tuletas rahastamismudeli muutmise eest kostja Piret Pihel raadiosaates osalenud volinike poolt heaks kiidetud ettepanekut meelde ning pärast mõningast arutelu volikogu seda ka aktsepteeris.

Hariduskomisjoni esimees Piret Pihel ütles Oma Saarele, et on asjade sellise käiguga rahul. “Revisjonikomisjoni ei kuulu ühtegi koolidirektorit,” märkis Pihel.

Revisjonikomisjonil, kuhu kuuluvad Lea Kuldsepp, Toomas Kuris, Tiit Sarapuu, Sille Väli ja Ülle Puppart, on aega asjaga tegeleda kaks kuud. Oma ettekujutuse nimetatud probleemist peab komisjon esitama 11. juuniks.

Kuressaares 1996. aastast kehtiva koolide rahastamismudeli alusel saavad suured koolid võrreldes riiklikult väljatöötatud ja enamikus vabariigi omavalitsustes kasutusel oleva mudeliga sadu tuhandeid kroone rohkem. Hariduskomisjoni arvates oleks ka Kuressaares mõistlik rakendada riiklikult väljatöötatud rahastamismudelit.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)