Sõnajalad plaanivad Upale elektrituulikut (16)

Perekond Sõnajalgade ettevõte OÜ Timothy soovib Upa külas püsti panna ühe uue 2,3 MW võimusega elektrituuliku.

Ettevõte soovib tuuliku püstitada Linamäe kinnistule, mis asub Kaarma valla üldplaneeringu eelnõu kohaselt küll tuuleenergia tootmiseks reserveeritud alal, kuid mille sobilikkust tuuleenergia tootmiseks Upa ja Laadjala elanikud hiljuti kritiseerisid.

Märtsis koostatud pöördumises tegid Upa ja Laadjala küla elanikud vallale ettepaneku mitte reserveerida sellesse piirkonda maa-ala tuulegeneraatorite püstitamiseks, kuna Upa ja Laadjala küla jäävad sellisel juhul tuulegeneraatorite töötamisega kaasneva mõju piirkonda, mis omakorda langetab külaelanike elukvaliteeti ja kinnisvara hinda.

Timothy OÜ juhatuse liige Oleg Sõnajalg avaldas lootust, et omavalitsused on sedavõrd mõistlikud ja tegutsevad natuke pikema perspektiivi nimel kui mõne inimese või inimeste grupi põhjendamatu hirm või ambitsioon.

Tema sõnul tuleb tuulikute paigaldamisel lähtuda ennekõike nende inimeste huvidest, kelle elamised selle alaga vahetult piirnevad või jäävad näiteks müratsooni. “Saan aru, kui inimene ei taha tuulikut oma aia taha, aga kui elanikud naaberküladest ja ümberringi hakkavad sellele asjale vastu sõdima, siis see nagu ei ole põhjendatud,” arvas Sõnajalg.

Timothy OÜ juhatuse liige osutas, et majandus peab edasi minema ja taastuvenergia on Eesti üks tulevikuprioriteetidest, mida sarnaselt ülejäänud maailmaga tuleb hakata ka mingil määral taluma. “Nii nagu me kõik talume mobiilimaste, sest meile kõigile meeldib mobiiliga rääkida. Niisamuti tuleb hakata taluma ka tuulegeneraatoreid, sest me kõik hakkame tarbima nendega toodetud voolu ja hoiame oma looduse puhtamana,” rääkis Oleg Sõnajalg.

Oleg Sõnajala sõnul on tuuleenergeetika omandanud Eesti saartel praegu kahetsusväärselt negatiivse imidži. “Ma usun, et väga suuresti on see tingitud ebaõnnestunud Hiiumaa projektist, kus tuulenergeetikaga tulid tegelema inimesed, kes tuuleenergeetikast ei tea mitte midagi. Kes ainult arvasid, et suure paksu rahakotiga võib teha ükskõik mida, aga tegelikult see päris nii ei ole,” lausus Oleg Sõnajalg.

Märtsis tuli OÜ Timothy välja plaaniga püstitada Nasva külas Settetiigi ja Puhasti kinnistule mõlemale üks tuulik. Samas tegi arendaja vallale ettepaneku lisada Kaarma valla üldplaneeringu eelnõus Nasva külas tootmiseks reserveeritud alale, kuhu kuuluvad ka Settetiigi ja Puhasti kinnistu, tuuleparkide funktsioon. Vald sellega ei nõustunud, viidates Nasva küla elanike vastuseisule.

Lisaks leidis vald, et Settetiigi ja Puhasti kinnistu detailplaneeringu kajastamine valla üldplaneeringus võib pikendada juba niigi üheksa aastat väldanud üldplaneeringu menetlust määramatusse tulevikku.

Vastuskirjas Timothy OÜ-le teatas Kaarma vallavalitsus, et arendajal on võimalus alustatud detailplaneering lõpule viia ja teha vajadusel detailplaneeringuga ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, juhul kui saavutatakse kohaliku kogukonna nõusolek. “Vald ei võta arendajalt ära võimalust pidada sisukat dialoogi kohalike elanike ja maaomanikega,” öeldi arendajale saadetud kirjas.

Oleg Sõnajalg ütles, et nad on Kaarma valla seisukohaga päri. “Kuna pole teada, kumba planeeringut on võimalik kiiremini menetleda, siis on tõesti mõistlik jätkata hetkel poolelioleva detailplaneeringuga ja jätta see praegu üldplaneeringuga määramata,” lausus Sõnajalg.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)