Vahetusõpilased kiidavad saadud kogemust

Vahetusõpilased kiidavad saadud kogemust

VAHETASID KOOLE: Äret Pea ja Elina Kadaja.

Kolmeks päevaks kooli vahetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi õpilased hindavad saadud kogemuse heaks ning ütlevad, et mõlemal koolil on oma head ja vead, kuid valiku korral jääksid nad truuks oma koolile. Õpilasvahetust soovitatakse teistelegi, eelkõige 9. klasside lõpetajatele, et aidata koolivaliku otsust langetada.

Kooli vahetanud nelja õpilase jutust tuleb välja, et ehkki noored suhtlevad omavanustega kõigist koolidest, näib koolide vahel seisvat teatud teadmatuse sein. Näiteks levib noorte seas arvamus, et KG õpilased ei saaks SÜG-s hakkama või et ühisgümnaasiumis on rangemad õpetajad.

Sellepärast õpilasvahetuse projekt ka tehti, et tuua kaks kooli teineteisele lähemale, ning nüüd said need arvamused õpilaste jaoks ümber lükatud.
SÜG-i 11.c klassi õpilane Maret Ansperi ütles, et väga kardinaalseid erinevusi kahe kooli vahel ei ole ning mõlemal koolil on oma plussid ja miinused.

Tema sai selle kogemuse läbi paremini aru sellest, mis talle oma kooli juures meeldib, mida ta hindab. Samas saab ta ka aru, miks teistele KG-s käia meeldib.
SÜG-i 10.c klassi õpilane Äret Pea tõi välja, et seda ei tasuks küll karta, et KG õpilased SÜG-s hakkama ei saaks. “Õppida saab igal pool, aga tundub, et meil on rangemad reeglid,” märkis ta SÜG-i kohta. Maret ja Äret tõdesid, et ühisgümnaasiumis tegeletakse vahetundide ajal rohkem õppetööga ning õppetöö ja lõbu hoitakse rohkem lahus.

Kuressaare gümnaasiumi 10.c õpilane Elina Kadaja ja Erik Arro 11.a klassist tõid mõlemad esmamuljena välja, et SÜG on nende kooliga võrreldes üllatavalt vaikne ning et KG-s on õhkkond vabam.

“Meie õpilased tunduvad rõõmsamad, SÜG-s on nad nii õppimisele keskendunud,” võrdles Erik. KG õpilased liiguvad tema sõnul vahetundides rohkem ringi, mängitakse pinksi ja ollakse talveaias, SÜG-s oodatakse pigem klassi ukse taga tundi pääsemist. Elinale jäi matemaatika tunnist mulje, et õpilased ei julgenud õpetaja käest küsida, kui midagi arusaamatuks jäi.

Elinale ja Erikule meeldis, kuidas SÜG-s söömine korraldatud on ning et toiduportsud olid suuremad kui KG-s. Positiivsete asjadena tõi Elina välja veel koolikella, mis aitaks vähendada tundidesse hilinemist ning selle, et klassiuste kõrval olid SÜG-s tunniplaanid. Viimane aitab näiteks õpetajaid kergemini leida.

Kasulikuna nägid nad SÜG-i õppetöös näiteks seda, et füüsikatunnis räägiti asjadest eluliselt ning näidati juurde katsetest videosid. Erikule meeldis, et ajalootunnis näidati slaide. “Nii jääb rohkem meelde,” arvas ta.

Kõik projektis osalejad soovitavad kaasõpilastel sama asja läbi teha. Eriti peetakse silmas 9. klasside õpilasi, kes peavad hakkama mõtlema, millisesse kooli minna. SÜG-i tütarlaste sõnul on neile juba paljud õpilased öelnud, et sooviksid osaleda samasuguses projektis.

Kolme päeva jooksul ei osalenud vahetusõpilased ainult õppetöös, vaid lõid kaasa ka väljaspool tunde toimunud üritustel. Näiteks Äret osales Elina asemel tervisenädala raames toimunud salatitegemise võistlustel. SÜG-s olnud KG õpilased võtsid omakorda osa lauamängude turniirist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 159 korda, sh täna 1)