Ruhnu võimutüli: vallavolinik võttis appi vana kirjavahetuse (23)

Ruhnu võimutüli: vallavolinik võttis appi vana kirjavahetuse

KAAREL LAUK: Vallavanem Aare Sünter valetas andmekaitse inspektsioonile. Sünter seda eitab.

Vallavanemat ametist kangutav Ruhnu vallavolinik leidis tuge tema aastatagusest kirjavahetusest andmekaitse inspektsiooniga, mille andmeil vaatas vallajuht sotsiaaltoetuste maksmiseks maksukohuslaste registrist muuhulgas ka suurärimees Aivar Tuulbergi andmeid.

Ruhnu volikogu revisjonikomisjoni liige Kaarel Lauk leidis kirjavahetuse vallavalitsuse tegevust revideerides. Mõlema kohaliku ajalehe üldmeilile saadetud e-kirjas pani Lauk kaasa kirjavahetuse koopia ja omapoolse selgituse.

“Volikogu umbusalduse alla sattunud Ruhnu vallavanem Aare Sünter on teinud suurärimees Aivar Tuulbergist sotsiaaltoetuse taotleja,” teatas Lauk. Edukas ehitusettevõtja Tuulberg on Ruhnu valda sisse kirjutatud ja maksab sinna ka makse.

Lisaks Tuulbergi andmetele tutvus Ruhnu vallavanem registris veel mitme ruhnlase, muuhulgas ka volikokku kuuluvate inimeste maksuandmetega.
Lauk viitas, et vastavalt maksukorralduse seadusele võib vallavalitsus maksuandmetega tutvuda seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega.

Vallavanem Sünter ütles Oma Saarele, et andmekaitse inspektsioon tegeles maksukohuslaste registri küsimusega ligi aasta ja tuvastas, et seaduserikkumist ei olnud.

“Kui inspektsiooni spetsialistid tegelesid süvendatud uurimisega ja tulid ühele järeldusele, siis kohaliku revisjonikomisjoni liikmete poolt üksikute repliikide najal kokku pandud “oma arvamust” ei saa kuidagi tõsiselt võtta,” sõnas Aare Sünter.
Kaarel Laugu väitel on Aare Sünter sotsiaaltoetuste taotlejaks teinud nii koolieelse lasteaia teenuse kasutajad kui ka sõidusoodustust saavad Ruhnu elanikud.

“Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on korraldada koolieelsete lasteasutuste ülalpidamist. Seega on tegemist KOV-le seadusega pandud kohustuse täitmisega, mitte sotsiaaltoetuse maksmise või materiaalse abi osutamisega,” märkis Kaarel Lauk.

Tema sõnul ei puutu ka riigi poolt finantseeritav ühistransporditeenus saarega ühenduse pidamiseks mingilgi moel kokku Ruhnu valla eelarvega ega toetuste maksmisega Ruhnu valla eelarvest.
“Seega on Ruhnu vallavanem Aare Sünter isikute maksuandmetes sorimist õigustades AKI-le valetanud, milline käitumine on ka oluliseks põhjuseks volikogu poolt usalduse kaotuses,” teatas Lauk.

Aare Sünteri sõnul on aga kahju sellest, kui inimesed oma alatu laimu ja käitumise juures ei saa aru, et nad tegelevad seaduste jämeda rikkumisega. “Sekkudes mitte ainult vallavanema, vaid ka paljude teiste Ruhnu elanike ellu, omamata selleks vähimatki seaduslikku alust ega ka moraal-set õigust,” sõnas Ruhnu vallavanem.

Ruhnu vallavolikogu istung, millel arutatakse Aare Sünteri ametist tagandamise küsimust, toimub eeldatavasti ületuleval nädalal. Sünteri vastastel on seitsmeliikmelises volikogus neli häält. Oma Saare andmeil korraldatakse Ruhnus praegu Sünteri ametisse sobivuse teemal ka arvamusküsitlust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 128 korda, sh täna 1)