Sotsiaalmaksu järsk tõus sunnib FIE-sid tegevust lõpetama (13)

Sotsiaalmaksu järsk tõus sunnib FIE-sid tegevust lõpetama

 

Nagu eeldada võis, tõi käesoleva aasta alguses ligi 2/3 võrra tõusnud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõus endaga kaasa füüsilisest isikust ettevõtjate arvu järsu vähenemise. Saare maakonnas lõpetas esimeses kvartalis tegevuse enam kui 150 FIE-t, uute FIE-de üleslugemiseks piisab aga kahe käe sõrmedest. Kui see tendents jätkub ka edaspidi, on FIE-de arv aasta lõpuks Saare maakonnas veerandi võrra vähenenud.

Selle aasta 1. jaanuari seisuga oli Saare maakonnas registreeritud 2442 füüsilisest isikust ettevõtjat. 1. aprilliks oli see arv 156 võrra väiksem. Tõsi, FIE-de hulk on kahanenud juba 2006. aastast alates, kuid mitte niivõrd tempokalt (vt joonist).

Võrdluseks võiks siinkohal tuua aastad 2007 ja 2008, mil füüsilisest isikust ettevõtjate arvukus vähenes 12 kuu jooksul vastavalt siis 233 ja 306 inimese võrra. Kui käesoleva aasta esimeses kvartalis alanud FIE-de arvu vähenemine ka järgnevatel kuudel sama tempoga jätkub, saavutame 300 piirmäära juba enne jaanipäeva.

Vähenemine kogu riigis

Lääne maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist Olev Martinson tõdes, et kuigi FIE-de arv hakkas tasapisi kahanema juba kaks aastat tagasi, on nende vähenemine olnud viimastel kuudel üha märgatavam. Samas tuleb uusi FIE-sid juurde väga vähe. “Selle aasta esimeses kvartalis end FIE-na registreerinute üleslugemiseks piisab kahe käe sõrmedest,” märkis Martinson.

Tema sõnul näitab viimase viie aasta statistika, et FIE-de arv oli nii Eestis tervikuna kui ka Saare maakonnas kõige kõrgem 2006. aasta alguses. “Kolm aastat tagasi oli Saaremaal registreeritud 3157 FIE-t,” rääkis maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist. “Selle aasta 1. aprilliks oli see arv vähenenud 2286-le.”

Tippajaga, s.o kolme aasta taguse perioodiga võrreldes on FIE-de arv Saare maakonnas vähenenud 871 inimese võrra ehk ligi 28%.
Lohutuseks võib märkida, et Saaremaa pole siin siiski mingi erand – FIE-de arvukus väheneb kõikjal Eestis. 2009. aasta algul oli kogu Eestis FIE-sid veerandi võrra vähem kui kolm aastat tagasi.

Sotsiaalmaksu tõus kui peamine põhjus

Miks on füüsilisest isikust ettevõtjaid just viimastel kuudel palju vähemaks jäänud? Olev Martinson: “Üks ja tõenäoliselt ka peamine põhjus on sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõus.”

Selgituseks nii palju, et sotsiaalmaksu miinimummäär on vähim summa, mille eest Eestis töist tulu teeniv inimene endale pensioni- ja ravikindlustuse saab. Seda maksu peavad igas kvartalis tasuma kõik n-ö puhtad FIE-d – s.t isikud, kes elatuvad vaid FIE tulust ning pole pensionärid ega käi kusagil ka palgatööl.

Kas sellest pisikesest rahasummast näiteks haigekassale kulude katteks ka tegelikult piisab, on juba omaette küsimus.
Meid huvitab antud juhul vaid see, et 2009. aasta alguses kehtima hakanud sotsiaalmaksu seaduse uus redaktsioon muutis miinimumkohustuse arvutamise põhimõtet. Just see asjaolu tõigi endaga kaasa ligi kaks kolmandikku maksutõusu (vt joonist).

Kaks maksutõusu tekitanud tegurit

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus on juba paar aastat olnud seotud alampalgaga. Kuid alampalgal nagu teada on kombeks aasta-aastalt suuremaks muutuda. See on esimene tegur, mis tõi kaasa sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõusu.

Näiteks võeti 2008. aastal sotsiaalmaksu miinimummäära arvutamisel aluseks 3600 krooni, s.o 2007. aastal kehtinud alampalk. Sel aastal on aga arvutuste aluseks 2008. aastal kehtinud 4350 krooni suurune alampalk.
Teine tegur, mis tõi selle aasta alguses kaasa sotsiaalmaksu miinimumkohustuse järsu tõusu, oli kõnealuse maksumäära arvutamise viis.

Varasematel aastatel arvutati see alampalga osalt, mis oli 100 protsendist väiksem. Näiteks 2008. aastal võeti sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvutamisel aluseks summa, mis oli alampalgast (tookord 3600 krooni) 75%. Nii saadigi sotsiaalmaksu miinimumsuuruseks 891 krooni kuus ehk 2673 krooni kvartalis.

2009. aastal hakati aga sotsiaalmaksu miinimummäära arvutama kogu alampalgalt. Nagu eelpool öeldud, oli alampalga suurus läinud aastal 4350 krooni. Sotsiaalmaksu miinimummääraks saadi niisiis 1435,5 krooni kuus ehk 4306,5 krooni kvartalis, mis teebki maksutõusuks veidi enam kui 61%.

Äriregistrisse kandmise kohustus

“Olen ise paljude nüüd juba endiste FIE-dega vestelnud ja nad on üsna kindlalt väitnud, et just sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tõus on olnud tegevuse lõpetamise peamine põhjus,” kommenteeris Olev Martinson. “Sel aastal on see tõus olnud üsna ränk.”

Samas ei arva Martinson, et FIE-de arvu võis suuresti mõjutada ka lisandunud juriidiline bürokraatia. Nimelt kui varem olid füüsilisest isikust ettevõtjad registreeritud kas äriregistris või maksuametis, siis uue korra kohaselt peavad kõik FIE-d end registreerima vaid äriregistris.

Martinsoni sõnul on 2009. aasta üleminekuaeg. “Kõik need FIE-d, kes olid seni registreeritud maksu- ja tolliametis, peavad selle aasta jooksul otsustama, kas nad soovivad tegevust jätkata,” selgitas Martinson. “Kui soovivad, peavad nad end äriregistrisse ümber kandma, kusjuures sel aastal on see protseduur nende jaoks riigilõivuvaba.”

Maksuametis kaotatakse ettevõtjana registreerimine päris ära ja FIE, kes end aasta lõpuks äriregistrisse üle ei kanna, kustutatakse registrist üldse. Mis puutub aga 2009. aastasse, siis kuni 31. detsembrini teeb ettevõtluse peatamise registrikandeid maksuhaldur, sh ka juba äriregistrisse kantud FIE-de kohta. Kõik äriregistrisse tehtavad kanded kantakse automaatselt üle ka maksukohuslaste registrisse.

Mustalt tegutseda ei tasu

Lääne maksu- ja tollikeskuse juhtivspetsialist Olev Martinson märkis lõpetuseks, et kindlasti seisavad paljud FIE-d käesoleval aastal valiku ees, kas jätkata tegevust või mitte.

“Kui inimesel on ikkagi väga hea äriidee, siis miks mitte FIE-na jätkata, sest raamatupidamine on siin üpris lihtne,” rääkis ta. “Kui ettevõtlus käib aga tõepoolest üle jõu, tuleks oma tegevus ametlikult lõpetada ja leida mõni töökoht või end tööturuametis töötuna arvele võtta.”

Kuna praegu on majanduskriis ja tööpuudus süveneb, on oht ja kiusatus, et paljud endised FIE-d jätkavad tegevust n-ö mustalt. “Ma ei tahaks siin praegu kõikvõimalikest sanktsioonidest rääkida,” ütles Martinson. “Kuid tuletan siiski meelde, et need, kes pole end seadusega ettenähtud korras registreerinud, ettevõtlusega tegeleda ei tohi.”


KÕIK FIE-D ÄRIREGISTRISSE!

Saare maakond kuulub Pärnu maakohtu registriosakonna tööpiirkonda.
Täiendavat teavet saab:
– Kuninga tn 22, Pärnu 80 099
– telefon 44 79 502
– e-post parnuar.info@just.ee

Allikas: www.just.ee

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 81 korda, sh täna 1)