Palgakärped ebavõrdsetel alustel (2)

Palgakärped ebavõrdsetel alustel

MIINUS 41 MILJONIT: Märtsi lõpul volikogus arutatud Kuressaare 2009. aasta negatiivne eelarve võetakse pärast väikeste paranduste sisseviimist täna vastu.
Raul Vinni

Kuressaare linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu vähendatakse erinevatel alustel, sest osa töötajatest soostus pakutud kokkuleppega vaidluseta, osa kauples aga välja lisatingimused.

Kuressaare 2009. aasta lisaeelarve, millega töötajate palku kärbitakse kuni 18 protsendi ulatuses, alates aprilli töötasust, võetakse linnavolikogus vastu täna. Palgakärped on põhjustanud palju küsimusi ja pahameelt, mida linnavalitsus ja eriti abilinnapea Kalle Koov on töökollektiivides selgitusi jagamas käies proovinud vähendada.

Korduvalt kutsus linnavalitsus välja lasteaedade ja teiste asutuste juhte, kelle vahendusel palga vähendamist selgitas ja töölepingute muutmiseks juhendeid jagas. Seda aga alles pärast seda, kui linnasekretär Mati Leis oli märtsi alguses laiali saatnud juhendi töölepingu lisade vormistamiseks, milles ultimatiivsel toonil teatati, et “korrigeeritakse töötaja palgamäära”, uus palk on selline ja muudatus rakendub 1. aprillist 2009.

Osa töötajatest nõustus palga kärpimisega kohe ja vastuvaidlemata, mõned vaidlesid vastu, kuid allkirja andsid siiski. Osa töötajatest signeeris hiljem kollektiivleppe, millega nõustuti töölepingu lisadele alla kirjutama pärast lisaeelarve vastuvõtmist.

Koov ei usu erandeid

Samuti lubati hiljem koostatud kollektiivkokkulepetes, et “töötajate palka tõstetakse taas esimesel võimalusel. Töötajate palgatingimused vaadatakse uuesti üle hiljemalt 2010. aasta linnaeelarve vastuvõtmisel.” Ühe lasteaedniku väitel on tema lepingulisas aga võimalus, et palk vaadatakse ümber positiivse lisaeelarve puhul.

Lõplikult maha rahustada kõiki töötajaid pole linnavalitsusel õnnestunud siiamaani.

Eilses ajalehes Meie Maa võtsid sõna kuus lasteaiatöötajat, kes nimetasid suure “suure võitlusega läbisurutud töölepingu lisa” umbmääraseks: “Jääb arusaamatuks, miks ei fikseeritud töölepingu lisas konkreetset kuupäeva, millal see üle vaadatakse? Samuti, mis põhjustel ei saadud vormistada töölepingu lisa tähtajaliseks ning miks ei tulnud meie puhul kõne alla töötasu alandamine kolmeks kuus?” küsisid lasteaednikud.

Ka Oma Saarele teadaolevalt saavutas vähemalt üks linnaeelarvest palka saav töötaja oma töötasu langetamise esialgu ainult järgmiseks kolmeks kuuks.

Abilinnapea Kalle Koov seda Oma Saarele kommentaari andes ei uskunud: “Kellelegi ei ole antud ega anta võimalust tähtajaliseks töölepingu muutmiseks (3 kuuks)!!!”

Abilinnapea märkis, et kõigis töölepingu muutmistes peaks olema kokkulepe palga vähendamise osas vähemalt kuni 2010. aasta eelarve kinnitamiseni, kui mitte tähtajatult. “Selge on see, et kui laekumine on parem, siis tehakse inimestele täiendavaid palgaväljamakseid varem, ehk siis juba II lisaeelarve alusel,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)