Muhu uudised: Täna ainult paar “päris uudist”

Muhu uudised: Täna ainult paar “päris uudist”

 

Üks linnamees olli kangeste imestan, et moal võib inimese kallale koa sõuke tõbi tulla nagu stress. Jälle neh. Mine kottu uksest välja, inga värskid õhku, kuula linnulaulu ja ela õhust ja armastusest. Selle kohja pealt võib ta’ga nõus olla, et loodus aitab võrreldes suure linna rahvaga sii paramini oma ingega akkama soaja. Aga isegid soarde peal e’p soa päris ilma rahata hakkama. Nii mõnigid oo oma eluga kimpus nagu kala mõrdas ega’p oska õiged suunda väljapoole leida.

Ühepäeva sai kuulda sõukest arvamist, et nee kis oo tööta jään ja oma eluga jännis, nee ikka kõik selles ise süüdi. Ma’s soan selle peale kohe ööse magadagid, mõtlesi ja otsisi seda süüd. Tulli meele üks, paergus kahuks manalas, seitsme lapse ema.

Ta’tta süüdistati koa, et ta’p oska üldse elada, kogu aeg oo omadega jännis, väljatööd tegemata ja võlad kaelas. Aga omad lapsed kasvatas tubliteks inimesteks üksikemana. Selle naese valik olli omadele lastele just nii hea ema olla nagut oskas ja nõnna jähi elamise majanduslik pool vahel vähega. Aga kas seda soab taale süüks panna?

Igat sorti interneti listides ja kõnenurkades arutatse loanitavate Minu Eesti mõttetalgute üle. Kena, et arutatse. Palju oo koa kuulda oln, et ennemini võiks ju kõiksepealt paer tundi väljas talgukordas midagid äe tiha ja siis ühiselt omi mõtteid arutama akata. Töö liidab inimesi ja liikumisega köima lükatud vereringe teeb peas headele mõtetele tee lahti. Aga eks see ole lihtsalt üks mõte jälle.

Ma tea ühte poissi, kis omal aal keeldus lasteaida minemast paljast sõukse asja pärast, et esimesel lasteaa päeval seltsis joonistamise aegas sai üks teene laps kasvataja käest tapelda siniseks värvitud sügiselehtede eest. Ema olli poissi kodu õpetan, et inimese mõte oo piiramata ja loov, oma joonistuse peal võib olla meri punane või taevas roheline või sügisesed lehed sinised – ikka just oma tahtmise järele. Poiss jähigid lasteaast kojo, paerguseks oo ta’st soan põnevate mõtetega noor mees. Aab oma asja, aga suurt ep reagi.

Ma taha oma jutuga sõnna jõuda, et mõne moeka mõtte võib skeptiline ja traditsioonide sihes liiaste kindi olev vastuväide lihtsalt äe tappa. Kõik põle võitlejateks ja vaidlejateks loodud, muist oidvad massidest eemale omaette, kuigid nendel võivad kenad ja tarblised mõtted olla.

Enamus leiutisi oleks koa ilmas sündimata, kui leidurid mõtleksid, et nõnna ju ep soa või ep tehta. Või et “sead asja oo enne suured ninad tähtsatel seminaridel arutan, kui nad põle nõu leidn, siis seda nõu põlegid”. Kui mõttetalgute aeg kätte jõvab, jääb soovida talgute kohjapelasetele eestvädajatele avatud meelt KÕIK mõtted ää kuulata ja teadmiseks võtta. Hiidlase varesse viiti – ähk läheb taris!

Mõni päris uudis koa. Laupa, 11. abrillil kellu 15–17 soab Hellamaa külakeskuses tasuta tutvuda Oriflame kosmeetikafirma toodetega. Pisikse raha eest soab ühe massina abil laska testida oma näonahka ja peetse loteriid iga loosi võidulubadusega.

Tallinnas Pika tänava Eesti Käsitöö majas soab 7.– 20. aprillini voatamas köia Muhu käsitööselsi Oad ja Eed näitust, kus ülaval põhiliselt tikand. Tikand oo aga väga erinevate asjade peal alates tekkidest – patjadest lõpetades rahvariietega. Käsitööselsi inimesed oo kohjapeal, muist asju kaubelse müügiks, seina pealt soab lugeda selsiliste ja selsi kohta midagid huvitavat. Köige ja voadake, kis sõnnakanti juhtub!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)