Kuressaare linnajuhid ei soovinud vastata anonüümsetele netikommentaaridele (TÄIENDATUD) (33)

Pärast seda kui Oma Saar kirjutas, et Kuressaare linnavalitsus võttis negatiivset lisaeelarvet koostades appi reservid, et Kuressaare Sõnumeid käigus hoida, avaldasid OS-i veebiküljel arvamust kümned kommenteerijad. Konkreetsete ettepanekutega kommentaarid edastas toimetus linnavalitsuse ja -volikogu juhtidele, kes aga ei soovinud neid arutada.

“Oma Saare, ka mitme muu väljaande ja portaali kommentaariume loen mõnikord. Nendest võib leida tõeliseid pärle, aga ka “pärle” jutumärkides. Ma ei arva, et sellistele asjadele peaks kuidagimoodi vastamisega reageerima. Seepärast ei puuduta ma oma vastuses kommentaariumi arvamusi,” vastas linnavolikogu esimees Toomas Takkis kirjale, millele olid lisana kaasa pandud väljavõtted kommentaariumist ning palve nendele reageerida.

Anonüümsusele vihjates ei soovinud esitatud küsimusi-ettepanekuid lahata ka linnapea Urve Tiidus. “Arvamuste paljusus ja sõnavabadus on üks demokraatliku ühiskonna iseenesest mõistetav pärisosa. Samas oleks normaalne, et inimesed avaldavad ka oma nime arvamuste juures. Keegi ei peaks pelgama arvamuste avaldamist oma nime all,” märkis linnapea.

Ettepanekuid oli mitmeid

Kuressaare linnavalitsus on korduvalt kurtnud linnakodanike ettepanekute puudumise üle. Seetõttu võttis Oma Saar kinni ühe kommenteerija pakkumisest, et keegi võiks kommentaariumis kogunenud ettepanekud edastada linnavalitsusele.

Kommenteerijad pakkusid välja mitmeid variante. Alates sellest, et linnalehe väljaandmise võiks kriisiajal lõpetada kuni tõdemusteni, et kõik soovijad saaksid lehest info kätte ka siis, kui see oleks väikesemahulisem, kahevärviline ja soovijad saaksid selle endale soetada käidavates kohtades paiknevatest korvidest.

Avaldati ka pahameelt linnalehe kunstliku elushoidmise üle ajal, mil linnavalitsus keerab kinni mitmed rahakraanid, vähendab töötajate palku ja erinevaid toetusi. Kahjuks puudusid kommentaaridel aga autorite kodanikunimed.

Nii linnapea kui ka volikogu esimees märkisid, et reservide kasutamine otsustatakse lõplikult alles täna ning mõistlik oleks lasta volinikel oma otsus teha pärast volikogu komisjonide ärakuulamist.

Leht tagab tasuta reklaami

Linnapea Urve Tiidus ütles siiski kommentaariks reservide käikulaskmise eelistamisele selle asemel, et linnalehelt raha ära võtta, et 120 000-kroonine kärbe Kuressaare Sõnumite eelarvereal vähendab lehe ilmumissagedust niigi.

Tiiduse sõnul on reservide käikulaskmise põhjus väga lihtne. Nimelt saavad linn ja selle allasutused Kuressaare Sõnumeid tasuta reklaamiks kasutada. “Ma rõhutan – tasuta. See on selle lepingu arvestatav võidupool linnale,” toonitas Tiidus, rääkides projektist, mis seni on linnale läinud maksma üle 300 000 krooni aastas.

Juhul kui Kuressaare Sõnumite väljaandmine lõpetada, tekib linnapea sõnul olukord, kus linnal tuleks kõikide nende kuulutuste ja reklaamide eest maksma hakata ning sama raha ja rohkemgi veel, kui praegu läheb lehe väljaandmiseks, kuluks reklaamiostuks.

“Loomulikult oleks tasulise reklaamimahu kasv rõõmustav asi mõlemale kohalikule ajalehe, seda eriti olukorras, kus reklaamiturg samuti väheneb,” arvas Urve Tiidus.

___________________________________

Kuressaare linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe Viljar Aro kommentaar negatiivse Kuressaare Sõnumite rahastamise kohta:

– Paljudel linnadel-valdadel on oma infolehed- ikka eesmärgiga teavitada
oma inimesi ja jõuda kõikide kodudeni.
– Olen aru saanud, et meie linna leht on oma kuludelt elaniku kohta üks
väiksemaid ja et samas mahus linna jaoks vajaliku info ja reklaami
avaldamine muul moel on veelgi kulukam.
– Linnalehe eelarvemahtu juba kärbiti ja seetõttu hakkab ta üsna varsti
ilmselt ilmuma 2 korda harvem.
– Muul moel info edastamine ei jõua ka kindlasti kõikide kodudeni, aga
omavalitsusel on kohustus kõiki oma territooriumil elavaid inimesi
linnavalitsuse tegemistest informeerida.
– Minu arvates on mõistlik, kui 50%-lise mahu vähendamisega leht täidab
oma ülesannet sügiseni, kui tööd alustavad uus volikogu ja valitsus. Jäägu
nende otsuseks valida endale sobivam infoedastusviis.
– Nii lisaeelarve kui ka “Kuressaare Sõnumite” üle otsustab siiski
volikogu tervikuna- näis mis otsus tekib
___________________________________

Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Priit Pruul:

On igati loomulik, et praeguses olukorras linnalehe väljaandmiskulusid
kärbitakse, millise piirini seda tehakse, on juba volikogu kui
seadusandliku, rahva poolt valitud võimu otsustada.
Linnaleht tekitab kindlasti palju emotsioone ning lehe teemadel on olnud
pidevalt arutelusid ka linnavalitsuses – ehk püüda leida moodust, kuidas
lehega jätkata. Kõik anonüümseks jääda soovinud kodanike poolt
leheveergudel väljapakutud lahendused on olnud samuti juba ka varasemalt
arutlusel – nii see, et hoida kokku lehe kande pealt, paigutades selle
lehepostidele linna erinevais paigus, samuti see, et leht ilmuks
harvemini. Ei maksaks arvata, et erinevaid võimalusi pole arutatud,
sealhulgas ka üldse linnalehe väljaandmisest loobumist.
Samas ilmub linnalehes tasuta palju linna ja linna allasutuste teateid, reklaame, mis tegelikult tähendaks olukorras, kus linnalehte poleks, taas kulutusi.
Tean, et linnakodanikke häirib vägagi see, et uudised, mis lehes ilmuvad on justkui vanad. Siit edasi filosofeerides võiks väita, et tänapäevasel
internetiajastul on iga uudis, mis trükimeedias ilmub, juba vananenud.
Kahjuks jäävad praegusel juhul linna käed selles osas lühikeseks – linna
info võiks linnalehes tõesti ilmuda operatiivselt, kui leht ilmuks
kolmapäeviti – selle vastu räägib aga trükiaeg ja hind.
Kõigil neil aga, kes ei soovi enam Kuressaare Sõnumeid saada, on võimalus sellest märku anda Eesti Postile, kes vastutab lehe kande eest!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)