Parvlaevasadamates kavandamisel uus piletimüügi- ja kontrollisüsteem (17)

Parvlaevasadamates kavandamisel uus piletimüügi- ja kontrollisüsteem

 

2009.–2010. aasta jooksul rakendub parvlaevasadamates – Kuivastus, Virtsus, Heltermaal ja Rohukülas – uus piletimüügi ja piletite kontrollimise kord, mis peaks tagama parvlaevade laadimise kiirenemise, reisija jaoks aga muutma ülesõidu saartelt mandrile või vastupidi senisest palju mugavamaks.

Tuule Piletikeskuse OÜ arendusjuht Ragmar Saksing ütles, et uue süsteemi põhimõtted on juba välja töötatud, praegu käivad ettevalmistustööd selle elluviimiseks ja peetakse hinnaläbirääkimisi võimalike teostajatega. Ta lisas, et teadaolevail andmeil pole parvlaevade säärast laadimissüsteemi kusagil mujal maailma sadamates veel kasutusele võetud.

“Kliendi jaoks tähendavad uuendused senisest mugavamat piletiostu sadamates, kus juht ei pea enam autost väljumagi. Uuendused tagavad selge liikumise järjekorras, piletit on mugavam kontrollijale esitada, avaneb võimalus soetada korduvkasutusega laevapilet, ja mis peamine – ülesõit muutub senisest kiiremaks,” loetles Saksing uue süsteemi mõningaid eeliseid.

Eesmärk on üleminek automaatikale

Saksingu sõnul on praeguseks juba edukalt käivitunud parvlaevapiletite e-süsteem. “Tegelikult see oligi esimene samm uue, praegusest palju kiirema laadimissüsteemi käivitamiseks,” selgitas ta. “Meie eesmärk on täielik üleminek automaatikale parvlaevapiletite kontrollimisel. Automaatikat saame aga kasutada siis, kui sadamasse saabujal on ülesõidupilet juba olemas.”

Selle eesmärgi elluviimiseks kavandatakse mitmeid uuendusi ka parvlaevapiletite e-ostu keskkonnas. Need on näiteks seotud nn mobiilipiletiga, mis tähendab, et reisija sisestab e-pileti ostul vaid oma mobiiltelefoninumbri ega vaja pileti väljatrükki. Lisaks on kavas tekitada kliendi jaoks piletiostuvõimalus ainult mobiiltelefoniga.

Foto sadamasse sisenenud sõidukist

Ragmar Saksing märkis, et uue laadimissüsteemi rakendumisel käib parvlaevapiletite kontrollimine kolmel erineval viisil: kas triipkoodi, klaviatuurilt sisestatud numbri või mobiiltelefoninumbri alusel.

“Uudne ja tõhus on ka võimalikke rikkumiste tuvastamine, kuna igast sadamasse sisenenud sõidukist tehakse foto ja seotakse tehinguga,” selgitas Saksing. “Töökindluse tagab hajussüsteem, mis tähendab, et mingi komponendi tõrke korral jääb sadam ikkagi toimima, süsteemist lülitub välja vaid tõrkuva komponendiga seotud laadimisrida.

Lisaks on süsteemi käivitamisel arvestatud võimalike pikemaajaliste voolukatkestustega ja süsteemil puudub pidev on-line-ühenduse vajadus, sest kogu vajalikku infot sisaldab piletil olev kood.”

Eelkõige muutub pealelaadimise korraldus

Lähitulevikus hakkab sõidukite parvlaevadele laadimise protsessi juhtimine toimuma töönduslike pihuarvutitega, mis võimaldab pistelise kontrolli teostamist ka sadamates. “Kõige suuremad uuendused puudutavadki sõidukite parvlaevadele laadimise korraldust ning see on seotud uute ja palju kiiremate parvlaevade tulekuga Lääne-Eesti saarte ja mandri vahelistele liinidele,” rääkis Saksing.

“Mida me taotleme, on parvlaevade võimalikult kiire lossimine ja laadimine, selle saavutame aga vaid juhul, kui laadimisel sõidupileteid praegusel viisil enam ei kontrollita.”

Valida tuleb õige sõidurida

Saksingu sõnul ehitatakse parvlaevasadamad ümber nii, et sadama alal viibivad vaid pileti lunastanud sõidukid. See omakorda tähendab, et pileteid kontrollitakse juba sadamasse sisenemisel. “Seega saavutame, et pärast lossimist sõidavad sõidukit kindla süsteemi järgi kiiresti parvlaevale ja laev saab kohe startida.”

Nagu eelpool öeldud, on võimalusi parvlaevapileti soetamiseks mitmeid. Juba praegu saab seda teha kas interneti teel või osta pileti kassast. Lisaks on juurutamisel pileti ostmise võimalus mobiiltelefoni teel. See aga tähendab, et sadamasse sisenemisel peab sõidukijuht vastavalt pileti soetamise viisile valima õige sõidurea.

Näiteks juhul, kui parvlaevapilet on juba ette ostetud, ei tarvitse reisijal kassiiri poole pöörduda, sest eelmüügist lunastatud pilet esitatakse automaatjaamas. Kassasid aga läbitakse kui tollipunkte, kus pileti ostmiseks ei tule sõidukist üldse väljuda. Pärast sõidupileti ostmist või juba varem ostetud pileti esitamist automaatjaamale, avatakse vastava rea tõkkepuu ning sõiduk pääseb sadama territooriumile.

Jalakäijad ja jalgratturid saavad parvlaevapileti osta sadamahoones paiknevast automaatjaamast. Parvlaevale pääsemiseks tuleb neil läbida klaasgalerii, kus pilet esitatakse automaadile ning seejärel avaneb läbipääsuvärav.

Rakendub juba sügisel

Kuna praeguste plaanide kohaselt peaks esimene uut tüüpi parvlaev Heltermaa ja Rohuküla liinile saabuma juba oktoobris, käivitub selleks ajaks neis sadamates ka uus parvlaevadele laadimise ja sõidupiletite kontrollimise süsteem. Kuivastu ja Virtsu sadamas hakkab uus süsteem tööle 2010. aasta esimestel kuudel.

Ragmar Saksingu sõnul on uue süsteemi rakendamise eelarve suurusjärgus 10 miljonit krooni ja selle täiendavat rahastamist loodetakse Euroopa Liidu abiprogrammidest. Ta lisas, et uut süsteemi hakkavad arendama ja ellu viima Eesti vastava ala tipptegijad. Kuna eelläbirääkimised aga alles käivad, pole nende nimekiri praegusel hetkel veel sajaprotsendiliselt paigas.

Uus kord eeldab head distsipliini

Tuule Piletikeskuse OÜ arendusjuht rõhutas, et parvlaevapiletite kontrollimise ja parvlaevade laadimise uus kord eeldab ka reisijalt head distsipliini. “Näiteks kui eelmüügist soetatud piletile on kirjutatud, et sadamas tuleb olla vähemalt 20 minutit enne laeva väljumist, siis uue süsteemi käivitumisel tuleb seda nõuet ilmtingimata järgida – laev ju ootama ei hakka,” selgitas ta.

Samas lisas Saksing, et kuna alguses võib uue süsteemi käivitamisel ette tulla ka tõrkeid, oodatakse reisijatelt paindlikkust ja mõistvat suhtumist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 57 korda, sh täna 1)