Vald tahab laiendada Salme aleviku piire (2)

Vald tahab laiendada Salme aleviku piire

PIKEMAKS: Planeering annab võimaluse pikendada Tehumardi–Salme kergliiklustee kuni Läätsa keskuseni.

Salme aleviku ja Salme valla sisemaa üldplaneering teeb ettepaneku laiendada Salme aleviku piire Tehumardi ja Üüdibe küla arvelt.

“Eesmärk on viia asustusüksuste piirid tegelikkusega kooskõlla,” ütles Oma Saarele Salme vallavanem Kalmer Poopuu, kelle sõnul ei ole alevikuga liidetavad alad kuigi suured.

Näiteks liidetakse Salme alevikuga Sõrve maantee merepooleses küljes Salme ja Läätsa asula vahele jääv maariba, mis praegu kuulub Üüdibe küla alla, samuti osa mereäärsest maaribast Tehumardi külas. “Esimene maja mere pool, kui Salmele sisse tuled, asub praegu Tehumardi külas, aga tegelikult on kogu see merepoolne osa juba Salme alevik,” selgitas Poopuu. 
 
Uue kompaktse asustuse ja ühiste tehnovõrkudega elamualana näeb üldplaneering ette maid vaid Salme alevikus ja selle lähialadel Üüdibe ja Tehumardi külas, samuti Järve külas.

Järve külas on elamumaana reserveeritud maa-ala Kuressaare–Sääre maantee ja Tehumardi–Kogula maantee vahel. Tegemist on atraktiivse, hea juurdepääsuga merelähedase piirkonnaga, mida tulevikus nähakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud alana.

Elamumaade arendamisel tahab Salme vald vältida alasid, kus ei suudeta tagada elanikke rahuldavaid lahendusi (avaliku- ja esmatarbeteeninduse kättesaadavus, tehnovõrgud, päästeteenistuste juurdepääsud, ühistransport jne). Samuti ei luba vald reeglina hoonestada väärtuslikke põllumaid ja põllumajanduslikke maaparandussüsteeme.

Üldplaneering ei luba Salme vallas arendada tuuleparke, kuid lubatud on olemasolevate tuuleparkide kaasajastamine ja laiendamine ning kuni 10 kW võimsusega tuulegeneraatorite püstitamine.

Planeering pöörab tähelepanu ka maastiku kaitsele, välistades üldjuhul maastiku esteetilist ja puhkeväärtust potentsiaalselt kahjustavate objektide ja kõrgehitiste nagu mastide ja tuulegeneraatorite rajamise. Merega piirnevatel maastikel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema võimalikult vähe eksponeeritud ega tohi häirida vaateid merelt või merele.

Planeering annab võimaluse pikendada 2008. aastal rajatud Tehumardi–Salme kergliiklustee kuni Läätsa keskuseni ning luua piki Salme jõe põhjakallast matkarada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)