Oponendid kangutavad Ruhnu vallavanema Aare Sünteri ametist (20)

Oponendid kangutavad Ruhnu vallavanema Aare Sünteri ametist

VÕÕRUSTAJA ROLLIS: Vallavanem Aare Sünter eelmisel suvel võõrustamas maavanem Toomas Kasemaad. Paremal volikogu esimees ja kunagine vallavanem Vello Kümmel, kes praeguses võimuriius toetab Sünterit.

Ehkki umbusaldustule alla sattunud Ruhnu vallavanem Aare Sünter süüdistab oponente lahmimises, võetakse ta aprillis toimuval volikogu istungil suure tõenäosusega siiski ametist maha.

“Kui mind saaks praegu vallavanema kohalt nii-öelda elimineerida, siis nad loodavad ilmselt, et ma sügisel ei kandideeri ja neile jääb suurem lootus volikogus kohtade enamus saada,” ütles Ruhnu vallavanem Aare Sünter, kelle vastu volikogu viimasel istungil umbusaldusavaldus algatati.

Juhul kui neli volinikku, Reigo Jõe, Sulev Kaljulaid, Andres Keskpaik ja Kaarel Lauk jäävad oma seisukohale, võetakse Aare Sünter aprillis vallavanema kohalt maha, sest seitsmekohalises Ruhnu volikogus on neli häält enamus.

Oma Saare andmetel on üks Sünteri kangutamise põhjustest Limo randa laudtee ehitamise projekt.
Nimelt kirjutas Reigo Jõe abikaasa Siiri Paulus-Jõe vastava projekti, mille peaks ettevõtluse arendamise sihtasutusele esitama Ruhnu vallavalitsus. Jõede plaani kohaselt pidi pakkumised võitma volinik Andres Keskpaiga firma, kelle pakkumine oli sügisel 1000 kr laudtee meetri eest.

Väidetavalt just sellise hinna nimetas Andres Keskpaik, kellelt Jõe hinnapakkumist küsis. Vallavalitsus leidis, et seda on palju. Sünter küsis alternatiivse pakkumise Saaremaalt ja sai sealt umbes 150 000 krooni – ligi kolmandiku võrra – odavama ehitushinna.

Vallavanem Sünter ei soovinud laudtee teemat kommenteerida, kuid andis mõista, et “kus suitsu, seal tuld”.
Sünteri suurim oponent, eelmine vallavanem Kaarel Lauk ütles Oma Saarele, et tema isiklikult Limo laudtee ehitust ei toeta, sest peab seda ebavajalikuks ja luidete looduse reostamiseks.

“Kirjutasin umbusaldusavaldusele alla muudel põhjustel, kõige olulisem neist Sünteri valelikkus ja suutmatus oma tööga hakkama saada,” lausus Lauk.
Sünteri vastased sisulised süüdistused said lõplikult paika esmaspäeval, mil vallavolikogu revisjonikomisjon pidas oma istungit. Sellel oli seitse päevakorrapunkti, mille sisu on lahti kirjutatud neljal leheküljel.

Lühidalt öeldes heidetakse vallavanemale ette sotsiaaltoetuste maksmisega viivitamist, vallale kuuluva OÜ Ruhnu Teenused eesotsas alkoholilembese mehe hoidmist ja firma teenuste halba kvaliteeti.
Aga ka seda, et kõiki volikogu dokumente pole avalikustatud kohalikus raamatukogus (Sünter Oma Saarele: “Need võisid olla sealt lihtsalt minema viidud.”) või et vallavalitsuse istungite protokolle pole kantselei arhiivis.

Probleeme leidis revisjonikomisjon ka valla 2009. aasta eelarve ettevalmistamisel ja selles, et vallavanemat tema äraolekul keegi ei asenda ja teda ennast puhkuse ajal telefonitsi kätte ei saa. Ka valla dokumendiregistri täitmisega pole vallavalitsus revisjonikomisjoni hinnangul hakkama saanud.

Aare Sünteri sõnul teeb teda nukraks asjaolu, et kolme ja poole aastaga Ruhnu saarele hangitud tehnika, lisarahad ja areng on tühisema väärtusega kui volikogu mõne liikme esitatud kahtlase väärtusega süüdistused.

Sünter rääkis, et väga raske on anda endast kõikides tegevustes 100 protsenti, kui peab korraga olema vallavanem, sekretär, kassapidaja, ehitusnõunik, arendusnõunik, sotsiaalnõunik, projektikirjutaja, projektijuht, pihiisa, politseinik, abitööline jne.
“Kui keegi seda suudab, siis on see inimene vallale kindlasti parem valik kui mina,” lausus Sünter.


Volinikud tegelevad isetegevusega

Aare Sünter, Ruhnu vallavanem: Väga raske on kommenteerida revisjonikomisjoni neljaleheküljelist dokumenti, mida ma näinud ei ole. Vallavolikogu liikmed, kes süüdistavad vallavalitsust ja vallavanemat igasugu probleemides dokumentidega, esitavad järsku ajakirjanikele revisjonikomisjoni nimel paberid, mis on vallavalitsuse kantseleis registreerimata.

Samuti ei ole väidetavat paberit näinud ka volikogu esimees. Kuidas peaks revisjonikomisjoni sellisesse käitumisse suhtuma? Kuidas saab sellist dokumenti pidada ametlikuks dokumendiks? Võimatu on ka end kaitsta või süüd omaks võtta, kui süüdistusi näinud ei ole.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse seadusele saab revisjonikomisjon kontrollida vallavalitsust ja vallavalitsuse poolt hallatavaid asutusi vallavolikogu poolt kinnitatud tööplaani alusel või vallavolikogu korraldusel.

Vallavolikogu aga vastavat tööplaani kinnitanud ei ole ega ole ka andnud korraldust kontrollida teemasid, millega revisjonikomisjon käesoleval ajal üritab tegeleda. Seega võiks vallavolikogu liikmete tegevust revisjonikomisjoni nimel nimetada isetegevuseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 168 korda, sh täna 1)