Linnavolikogu peab põhjendama koolivõrgu ümberkorraldamist (6)

Saare maavalitsus kohustas Kuressaare linnavolikogu lisama Kuressaare põhikooli Kuressaare gümnaasiumiga liitmise otsusele põhjendused, kaaludes eelnevalt ümberkorralduse vajadust ja leides selleks sobivaim lahendus.

Maavanem Toomas Kasemaa märgib linnavolikogule saadetud pöördumises, et liitmisotsuse tegemise ajaks olid volikogu poole pöördunud oma ettepanekutega nii põhikooli hoolekogu kui ka kooli vilistlaskogu, kes tegid ettepaneku loobuda koolide liitmise kavast ja palusid säilitada Kuressaare põhikool iseseisva koolina.

Ettepanekus esitas kooli hoolekogu oma põhjendused Kuressaare põhikooli tegevuse jätkamise vajaduse ja võimaluste kohta.
“Seega oli linnavolikogul kohustus kaaluda koolide ümberkorraldamise vajadust nii otsuses toodud põhjendustest lähtudes kui ka arvestades esitatud vastuväiteid ja ettepanekuid,” kirjutab maavanem linnavolikogule.

Sest “põhjenduste puudumine ei võimalda menetluses osalevatel huvitatud isikutel kontrollida ettepanekute arvestamata jätmise ratsionaalsust”.
Maavanem tegi linnavolikogule ettepaneku viia koolide liitmise otsus 15 päeva jooksul haldusmenetluse seadusega vastavusse, lubades vastasel juhul pöörduda halduskohtu poole.

Maavalitsus analüüsis põhikooli sulgemise otsust linnakodanik Jüri Kuuse palvel. Kuusk palus eeskätt uurida, kas koolide liitmise otsust tehes võidi rikkuda korruptsioonivastast seadust. Kuusk kahtlustas, et põhikooli sulgemine mõjutab Kuressaare gümnaasiumi juhi Toomas Takkise majandushuve ja seega pidanuks Takkis end otsustamisel taandama.

“Antud juhul ei saa täheldada, et koolide liitmise otsus omaks olulist mõju volikogu esimehe majandushuvidele,” leidis maavanem.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)