Muhu uudised: Vigurmassinad tegid Muhus ilma (5)

Muhu uudised: Vigurmassinad tegid Muhus ilma

SAI PALJU NALJA: Võistlesid nii võrrid kui vigurmasinad.

Andis ikka nädalivahetusel meitele alles ilma! Kis see täpselt teab, mis sorti sademeid sealt ülavalt alla tulli. Laupast Soonda Sünnipäevarallitajate päeva põle ilm rikkun, ennemini vastupidi. Et põlle ju mitte santi ilma, paljast viletsad riided.

Vigurmassinate mäest alla võidusõitmise ja sünnipäevatordi pilta soab nähe noordekeskuse kodulehelt noortekas.muhu.ee . Massinud olli kokku pandud kuus. Nee sõitsid kõik mäest alla kolmel korral, lisaks liidritele neljas kord.

Rallit sõitsid koos võrrid ja Mini MXid, sõite tehti 2. Tehnilistel põhjustel olli neid massinud vähe. Rallitasid veel jalgrattad, kis tegid ühe sõidu. Sünnipäeva tähistati peale motoringi koa Stuudio MSNil. Seda muusikad, mis stuudios voasta joosul salvestat, lasti – ikka tehnilistel põhjustel – ühest autust. Sünnipäevaralli päevast pannasse kokku video, siis soavad huvilised voadata.

Sellesamma õhta Orisaares pungi- ja metalbändide ületsi astumise juures kasutati natusse Muhu noorteka Varaaida vara – trumma ja võimendust. Muhu bändidest astusid üles Maleva ja Minttaara. Spermik oo koa natusse muhulastega seotud, kuigid Orissaare bänd. Kis köisid, jähid rahule. Muhu noortekeskus sai nädali alguses Varaaidast hea uudisse – muusikatarvete ostmiseks soadi üle 45 000 krooni raha juure. See oo ühe pisikse keskuse kohe hea summa.

Muusikategemistega eetsi minnes – Muhu segakoor köis kenaste laupa Kuresares ää. Laulsime omad laulud ette nagu kõik kohja peale tuln teesedkid koorid ja nüüd ootame maikuist kohtuotsust. Tööd sai hoolega vihutud, et nee laulud üldse kuidagid selgeks soaja. Muhu koori juhataja Leena Peegel arvestas kokku, et kuie kuu töö sai taidlejatega lisaproovides ette ää tehtud. Nõnna et koor võiks nüüd teoreetiliselt umbes jõuluteni puhkuse võtta.

Ettelaulmise eel sai nii sagedaste seltsis proovi tehtud ja kokku lauldud, et segakoori rahvas hakkas nalja viskama – muudkut köi aga iga õhta laulmas, ehk Käokingad tuleksid peseksid kodu nõudkid puhtaks ja tõmbaksid toad üle. Kellel seda aega änam omal tiha oo… Käokingadeks kutsutse Muhu soare peal sõuksi tublisid noorikuid nagu Marve Järve ja Ene Oljanoi. Nendel oo sõuke ettevõte kangest kena nimega nagu OÜ Käoking. Nad haljastavad ja hooldavad haljasalasid. Ja tuppa tööle võib nad koa kutsuda. Teevad toad korda, mööbli ja vaiba puhtaks.

Mo postikasti jõudis vahepeal mitu üleskutset. Ühe taga oo Anu Kabur, kis ootab kaasabi seoses tikkijameistri Evi Kõvamehe (1937–2007) elutöönäituse korraldamisega. Eevi tikitud esemeid tahetse ää kaardista, Anu tahab nendest pilta tiha või pilta soaja, mis siis näitusele soaks üles panna.

Teada tahaks kangeste koa esemete elulugu, soamise lugu ja põhjusseid, miks paljud inimesed pidasid päris auasjaks just Evi käest tikandid tellida. Eriti, kut mõni väga tähtis asi ees olli – lapse sünd, pulmad, juubelid, elukohja muutumine jne.

Anu Kabur palub, et kõik kis selle asja juures kuidagid aidata soaksid, ta’ga ühendust võtaksid. Evi Kõvamees ehk Palmi Evi olli väga kõrgeste hinnatud meister. Et ta elutöönäituse tegemise plaan maha pandud sai, see oo mo meelest üks kenamid ettevõtmisi. Eetsidpidi kuluks kokkukorjat materjal roamatuks kokku panna.

Eesti Entsüklopeediakirjastusest Tiina Põldaru palus eetsi ütelda, et kirjastus müüb oma roamatumi tuleva teisibe, 7. abrillil Muhus Liiva roamatukogus kellu 10–12. Seltsi oo võetud mitmed hea hinnaga roamatud, mise seas näiteks Suur mailma atlas, A ja O taskuteatmikud ja entsüklopeedia mustad köited nõnnapalju kut neid veel soaja oo.
Hellamaa külakeskuseses soab veel Klaasvitraažide näitust voatama minna.

Jälle, neh. Voata aga vilks ja vilks sõnna õuepoole, et küll juba teeks ja koristaks. Nõnnakaua soab toas tarku roamatumi lukeda. Nee, kis ootavad Muhu uudiste kommentaari põletusmatuste kohe, võiksid hoopis internetist lugeda Marika Mägi uurimustööd Kivikalmetest kirikaedadeni – Matmiskombestik muinasaja lõpu ja varakeskaegsel Saaremaal. Kommentaar, mis näitaks sii muhulaste meelsust, eeldab erapooletust. Seda ma kindlaste põle.

Arvamised jagunevad enamaste usutunnistuse järele, mise kohe üks külamees uhkeste ütles “eri parteid”. Iga inimene oo ikkagid inimene voatamata usutunnistusele või parteilisele kuuluvusele. Mitte hunt nagu mõni arvab. Kut ise inimene oled, lased ehk koa teesel olla. Sõukse, kut ta just oo. Kis tahab, see lasku oma jäänussed maha matta ja kis tahab, see võiks ikkagid soaja oma kere laska põleta.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)