Muhu uudised: Loodus teeb tasapisi oma talveuniseid silmi lahti (1)

Muhu uudised: Loodus teeb tasapisi oma talveuniseid silmi lahti

 

Televiisorist reagiti, et Saaremaal olle juba rästikud ja luiged nähe oln. Matakate ärkamise uudis panni lapsed kohe suuremid soapud jalga aama, eks maod ole mõne jaoks ikka vähe hirmsad koa.

Loodus teeb tasapisi oma talveuniseid silmi lahti. Eile olli rahvakalendris marjapunapäe.

See oo rahvakalendri järele kevade algus, ussid ja mutukad kodivad varjust välja. Paergune aeg olle koa kõikse param linade pleegitamiseks.
Ää mõtelg, et pleekivad paljast linataime linad. Päris tavalised oetelinadkid pleekivad palju paramini valgeks kut kangeste kiidetud pesupulbrite toimel üksi.

Esimene kevadine leht tulli Muhus välja, nimelt Muhulane. Selle sihest võib lukeda kenasid lugusid ja tähtsaid lugusid ja tarblisi lugusid. See oo meite Muhu…

Mo käest oo küsitud, miks ma’p reagi ikka neid va külauudissimi. Et sõuksi, mis oo kangeste kõmulised ja mis päriselt inimesed omavahel reakivad. Sellekorra sai vastatud, et ma põle nii kompententne, et hakkaks uurivaks ajakirjanikuks.

Ja just nõnna loll koa põle, et lihtsalt panen kuuldud jutud rease, kis kellega köib ja kui pahad oo kõik juhid ja juhikesed.

Paergus sõuke aeg, kus kõik välised tegemised oo igal pool kuidagid kangestun. Teadmatus, mis eetsi soab, paneb tegemised natusse kindi. Oodetse omavalitsuste valimisi ja nende tulemusi ning värisetse valdade suurühinemise ees. Moodis oo endiselt teiste kirumine.

Nädali alguses köis uudis läbi ühtes lasteaidas alkoholiga pidutsen töötajate kohe. Kangeste suuri silmi tehti, sest uudist põle kõik kuulan terviga. Siikohtas täpsustus – see viletsa maigu soan pidu põle mitte peetud Muhu soare peal vaid tükkis Tallinnas Lasnamäel venekeelses Muhu lasteaidas.

Muhus oo tolmu ületsi keerutat nii uude kut vanade sadamate tegemiste või mittetegemiste kohe. Üks viide tehti, et kis tegelikult tahab teada, mis ilmas selle kohja pealt sündimas, lugegu netist kipper.ee – foorum Koguva sadam. Jälle kerkis Poirot’ viisi hallides ajurakkudes üks küsimus – kas Pallasmaa randa loanitud hiigelsadama kohe koa üks foorum leidub? Muuseas võib Pallasmaa kantis nähe lendmas merikotkud. Kas võiks see uhke ja haruldane lind olla äkist meeldivaks põhjuseks selle ranna-ala kaitsealaks kuulutamiseks?

Üks tarbline viide nendele, kis elavad või omavad vana talumaja. Maa-arhidektuuri programmi blogi oo nettis kokku pandud.

Sõnna oodetse uudistama ja kaasa lööma, maaarhidektuur.blogspot.com, teadmisi soab mõnede koolituste kohegid.

Selle laupa, 28. märtsil kellu 12 peetse Soonda vana lauda juures Sünnipäevaralli. Tähistatse Motoringi ja Stuudio MSNi voastaseks soamist. Sellest sai mineva nädali pitkaste reagitud.

Ettevõtmine oo mõeldud kõikidele, kis tahtvad kaasa lüüa või koa lihtsalt pealt voadata. Ralli tuleb jalgratastele, säärudele, mini MXidele, rolludele ja isetehtud 3–4 rattalistele massinatele. Kiivrid soab laenuta motoringi käest. Kut taris, küsi Paavo Aaviku või Arnek Grubniku käest veel ligemalt järele ja tule lustima! Endiselt soovime selle päeva peale kenad ilma, ehk taevataet annab koa.

Ja laupa laalab Muhu segakoor Kuressaares komisjonile loosi järel ette kaks laulupidu-laulu. Et sellevoastased laulud külakooridele kangeste rasked oo, seda teadvad kõik, kis laulmas köivad.

Protestidele vastati korraldajate poolt lakooniliselt – laulupidu põle ju kohustuslik, ärge tulge, kut ep soa hakkama. Kut laulud rasked, ostke lihtsalt piduse pilet ja laulge Ernesaksa kõrval muidu oma laulikust.

Ja piduse soamine tuleneb ikkagid sellest, kuidas veab loosiga – kas tuleb esita hirmus raske või vähe lauldavam lugu. Kõva närvi ja huumorimeelt kõikidele kaaskannatajatele-kooridele! Näeme laupa!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)