Muhu uudised: Kevade puges lume alla peitu

Muhu uudised: Kevade puges lume alla peitu

 

Nädali esimeste päevade aegus sai vähemaste Muhu põhjarannikul teede üle nalja vissatud. Valla tublid töömehed lükkasid sileks ja puhtaks kõik külavaheteed, Kuivastu-Kuressaare maantee olli puhas nagu ikka. Aga see vahepealne tee, mise peal sõitvad näiteks külavahebussid, see olli ikka paksu lume all. Mo meelest peaks külavahebusside juhtidele küll preemiad antama, et nad sõukste teede peal sõitma pidavad!

Mineva reedesel levapäeval Hellamaa külakeskuses sai mekkida mitut sorti leiba, kuulda Marju Müüri ja muhu külanaiste levalugusid ja levategu õpetusi. Kis tullid kohjapeale, et kuuda pitkadest hingestatud tundidest, mis levataina sõtkumisele kulutatse (sealhulkas ma ise), nee said kuulda, et ühe leva segamiseks läheb paljast kuskil 15 minutid aega ja see`p nõua suurt kehalist pingutust. Sedasi tehtud leiba saime mekkida – küll olli hea!
Lastel köib koolis kolmanda veerandi viimane nädal. Tuleva laupa, 14. märtsil oo emakeelepäe. Muhu noordekeskusele tulavad külase Sauga ja Türi noored.

Hellamaa külkeskuses kuulutatse välja muhu murdevõistluse võitjad. Muhu Murdevõistluse lõpetamine oo Hellamaa Külakeskuses 14. märtsil kellu 19. Kohjapeale oo oodetud kõik murdevõistlusel osalejad ja murdehuvilised.
Muhu meesansambed pidade laulma, võistlejaid tänatse ja autasustatse, peetse muhu keele olümpiaad ja pilli mängvad Herman Vesiaid ja Meelis Mereäär.

Emakeele kohe viimane uudis olli kuulda ühe noore hiina keeleteadlase Gao Jingyi roamat, kus ta näitab, et hiina keel ja eesti keel ja teised läänemeresoome keeled mingil määral koos teiste uurali keeltega pärinevad ühisest allikast. Selle peale enamus muigavad. Võiks muige vahele meele tuleta vanasõna, et kis viimasena naerab, naerab paramini. Keegid põle veel tõestan, kust see inimeseloom tegelikult päralt oo ja kui vana inimkond tegelikult oo. Paljast oletused ja versioonid ja nägemused.

Jutt läheb vähe laiaks kätte. Tuleb Muhuse tagasi tulla. Hellamaa külakeskus annab veel teada, et teisibe, 17. märtsil kellu 14.00 oo selle hooaja viimane korvipunumise õppemise päe. Kangeste palju soab paergus kuulda kasvavast tööpuudusest. Ehk tuleb tublitest korvipunumise õpilastest mõni töötav korvipunujagid välja – sellega võib ju koa leiba teenida. Kursustel oo siiamaale köin paljast naised, ehk oo mõni mees koa kuskil, kis tahaks seda tööd ää õppeta?

Ületuleva laupa, 21. märtsil oo Hellamaal tulemas klaasvitraažide tegemise kursus. Kis sõnna veel tahab minna, andku omast hiljemalt tulevaks kessikuks Tiina Jõgile teada. Sõnna peab ette ennast kirja panema, sest töömaterjali peab soama arvesta ja midagid ehk ise seltsi võtma.

Kis 28. märtsil tahab lustida seltsis sõprade ja motoringi ja noordekeskuse rahvaga, ehitage aga omale nelja rattaga massin, ilma väntade ja mootorita. Sõuke, misega soab mäest alla veerda. Kuulda olli, et võib kokku panna kuni kolmeliikmelise mees- või nais- või mees-nais-konna ja siis seltsis soab mõtted kokku korjata, ehita ja lustida. Küsige Arnek Grubniku või Paavo Aaviku käest veel järele, kis mo jutust täpsemini teada tahab.

Kevad südame! Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)