Eesti karskusliit pühendub alkoholireklaami järelevalvele (1)

Eesti karskusliit pühendub alkoholireklaami järelevalvele

 

Alkoholireklaam suurendab alaealiste alkoholitarvitamise tõenäosust – seda on kinnitanud korduvad uurimused. Alkoholi reklaamimine idealiseerib alkoholitarvitamisega kaasnevat eluviisi, luues noortele pildi lõbusast elust, mis on lahutamatult seotud alkoholiga.

Eesti karskusliit on pikemat aega pööranud tähelepanu alkoholireklaami negatiivsele mõjule. Möödunud aastal käivitati alkoholireklaami keelustamist toetava manifesti kampaania, millega on tänaseks liitunud rohkelt erinevaid valitsusväliseid organisatsioone.

Usume, et alkoholireklaami keelustamine on efektiivses alkoholipoliitikas üks oluline samm, mis vähendaks alkoholiga seotud kahjusid.

Eesti karskusliit toetab rahva tervist prioriteediks seadvat alkoholipoliitikat, mis peab vajadusel jätma teisejärguliseks võimalikud majandushuvid. Usume, et alkoholi kui sõltuvust tekitava ja enam kui 60 haigusega seonduva aine reklaamimise lubamine ei ole eesti rahva huvides ning suurendab alkoholi tarvitamist peaasjalikult just noorte seas.

Olukorras, kus alkoholi reklaamimine on seadusega lubatud, on seega oluline, et alkoholitootjad ja reklaamitegijad peaksid kinni seatud piiridest kinni ning nimetatud valdkond oleks võimalikult tugeva kontrolli all.

Selle kontrolli teostamisel ja reklaamituru korrastamisel saavad aidata ka kodanikud oma aktiivsuse ja tähelepanuga. Käivitasime alkoholireklaami järelevalve töörühma, mille eesmärk on jälgida erinevaid reklaamiväljundeid ning alkoholi turustamise viise. Seadusest tulenevalt on rikkumiste korral võimalik esitada tähelepanek tarbijakaitseametile, kes kaebusi menetleb.

Probleemi päevakajalisuse tõestuseks olgu kas või kaks rikkumist käesolevast aastast, millele aktiivne kodanik tähelepanu pööras ning mida tarbijakaitse ka rikkumisena tuvastas. Mõlemate juhtumitega võib tutvuda töörühma avatud blogis http://reklaamivalve.wordpress.com/ .

Reklaamiseadus sisaldab mitmeid n-ö libedaid punkte, mille puhul küsimus taandub seadusesõna tõlgendamisele. Kutsume alkoholi- ja reklaamitootjaid suuremale vastutustundele ja plaanime pöörata tähelepanu ka nendele juhtumitele kus seadust pole ehk küll rikutud, kuid on vastuollu mindud üldiste moraalinormidega.

Selgitava näitena meenutan hiljuti teleekraanidel jooksnud Saaremaa viina reklaami, kus möödunud aasta novembrist kehtima hakanud seadusemuudatusega kaasnenud hoiatustekst (“Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.”) esitatakse naljategeva lorilauluna, mille lõpus teatakse justkui sama laulu osana: “Vötame mönuga!”

Hoiatustekst on seaduseandja poolt seatud, pidades silmas
Eesti kodanike tervist ning tervisekahjusid, mis seonduvad alkoholi tarvitamisega. Alkoholitootja on selle reklaamiga irvitanud ühiskondliku alkoholiprobleemi üle ning väljendanud oma suutmatust selle sügavuse hindamisel.

Tõlgendamist ja kodanike tähelepanu nõuab kindlasti ka reklaamiseaduse punkt, mis tõdeb, et alkoholi välireklaam ei tohi olla laste- ja õppeasutuste vahetus läheduses. Kutsume kõiki lapsevanemaid, pedagooge ja ka lapsi ning noori vaatama oma kooli ja lasteaia akendest välja ning pöörama tähelepanu nendele reklaamidele, mida nendes kohtades kindlasti olla ei tohiks.

Pidades kaugema sihtmärgina silmas alkoholireklaami lauskeelustamist, on alkoholireklaami järelevalve üheks sammuks reklaamituru korrastamisel. Olgem aktiivsed kodanikud!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)