Haldusreform liidaks maakonna üheks (12)

Regionaalministri välja käidud plaan, et aastaks 2011 tuleb Eestis läbi viia haldusreform, teeks Saare maakonnast vaid ühe omavalitsuse. Oma iseseisva omavalitsuse staatuse kaotaks eeldatavasti ka Kuressaare linn.

Regionaalministri hinnangul ei ole Eestil enam haldusreformist pääsu, sest enamik omavalitsustest ei suuda neile pandud ülesandeid täita ja majanduskriis raskendab väiksematel omavalitsustel elu korraldamisega toimetulekut veelgi.

Saare maavanema Toomas Kasemaa sõnul kergendaks üks omavalitsus oluliselt osa teenuste organiseerimist ja rahastamist.
“Olgu selleks siis ühistransport, tervishoid, korrakaitse, haridus või teede korrashoid,” märkis Kasemaa. Siiski ei tohiks tema arvates otsustustasandil inimestest kaugeneda, üks võimalus oleks näiteks osavaldade loomine.

Kasemaaga sama meelt on ka maakonna praeguse suurima omavalitsuse juht, Kuressaare linnapea Urve Tiidus. Teda oma sõnul see asjaolu, et linn võib omavalitsuse staatusest ilma jääda, ei heiduta.

“Isegi kui Kuressaare omavalitsusüksuse staatus muutub, siis avalike teenuste pakkujana ja tõmbekeskusena jääb meie linnale ikkagi väga oluline roll maakonnas,” ütles Tiidus, vihjates, et Kuressaare on maakonnaelukeskus mitmes valdkonnas.

Tiiduse arvates ei ole muutustest pääsu ning ta lisas, et Läänemere suurematel saartel on juba ammu üks omavalitsus.
“Haldusreform tuleb niikuinii. Varem või hiljem,” ütles Tiidus, märkides, et omavalitsuste intellektuaalse ja rahalise ressursi ühendamine tuleb ajalises perspektiivis maakonnale igati kasuks.

Siiski ei ole kõik omavalitsused seda meelt, et haldusreformist tulu tõuseb. Oma saarelise asendi tõttu eripärases olukorras oleva Muhu vallavanem Tiit Peedu on varemgi kinnitanud, et muhulaste arvates peaks Muhu säilitama niipalju iseseisvust kui võimalik.

Regionaalministri väitele, et omavalitsused ei saa hakkama teenuste pakkumisega, vastab Peedu, viidates näiteks pensionide maksmisega seotud probleemidele, et enne kui valdadele etteheiteid teha, peaks riik ise peeglisse vaatama.

Torgu vallavanem Maile Aale kindlat seisukohta võimaliku haldusreformi suhtes veel kujundanud ei ole.
“Kuna tegemist on “võimaliku haldusreformiga”, siis puudub ülevaade, mida ja mismoodi tehakse,” ütles Aale. Tema arvates tuleb jälgida, et reformi käigus ei kaugenetaks vallakodanikest, mis tuleks väiksematele valdadele kindlasti kahjuks.


Võimalik haldusreform?

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler kavatseb valitsuskabinetti viia juba sel nädalal haldusreformi kavaga eelnõu, mis näeb ette järgmist:
− omavalitsuse minimaalne suurus oleks 25 000 elanikku
− suuremad kui 40 000 elanikuga linnad jätkavad omavalitsusena
− senised omavalitsused saavad osavalla staatuse
− reform tuleb osaliselt läbi viia 2009. a sügiseks, täielikult 2011. a kevadeks

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 62 korda, sh täna 1)