Täna luuakse Saaremaa kompetentsikeskus (3)

Täna allkirjastatakse Kuressaares Georg Ots SPA konverentsisaalis Saaremaa kompetentsivõrgustiku arendamise koostööleping, millele kirjutavad alla Tallinna tehnikaülikooli arendusprorektor Andres Keevallik, Eesti mereakadeemia rektor Jüri Kann, Kuressaare linnapea Urve Tiidus, Saaremaa ettevõtluse edendamise sihtasutuse juhataja Piret Pihel jt piirkonna arendustegevuse võtmeisikud.

TTÜ arendusprorektori Andres Keevalliku sõnul tuleb kõrgelt hinnata riiklikku initsiatiivi kompetentsikeskuste loomiseks Eesti erinevates regioonides ning tehnikaülikool on valmis kõigi oma võimalustega kaasa aitama teadmistepõhise ettevõtluse arendamisele Saaremaal.

Saaremaa kompetentsivõrgustik on osapoolte ühendus, mis toimib piirkonna keskse info- ja arendustegevuse platvormina.

Kompetentsivõrgustiku eesmärk on avaliku, mittetulundus- ja erasektori koostöö soodustamine ning osapoolte ühistegevusega piirkonna ettevõtluse hoogustamine ja konkurentsivõime tõstmine. Saaremaa kompetentsivõrgustik koondab ja vahendab piirkonna arenguks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi.

Ühistegevuse väljundiks on muuhulgas ühiste projektide läbiviimine, toodete ja teenuste arendus, uute turgude, toetus- ja finantseerimisvõimaluste leidmine, erialane konsultatsioon ning teadmiste ja tehnoloogia siire.

Kompetentsivõrgustikku haaratakse lisaks algatajatele ametikool, omavalitsuste liit, ettevõtjate liit, kaubandus-tööstuskoja ja keskkonnainvesteeringute keskuse piirkondlikud esindused, ülikoolide keskus, turismiarenduskeskus, kalanduse ja maaettevõtluse arendamist toetavad organisatsioonid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)