Sõnajalad leidsid Nasva tuulegeneraatoritele uued asukohad (6)

Sõnajalad leidsid Nasva tuulegeneraatoritele uued asukohad

NASVA TUULIKUD: Olemasolevatele Nasva tuulegeneraatoritele soovivad Sõnajalad lisada veel tuulepüüdjaid.

Perekond Sõnajalgade firma OÜ Timothy valis Nasval tuulegeneraatorite paigaldamiseks välja uued paigad ja loobus senistest.

Kui siiamaani kavatses OÜ Timothy püstitada ühe tuulegeneraatori Nasva jahtklubi hotelli juurde ja teise Nasva jõe äärde Lodja kinnistule, siis nüüd soovib arendaja tuulikud püsti panna valla omandis olevale Settetiigi ja Puhasti kinnistule liivakarjääride lähedal.

“Leidsime, et nende maatükkidega võiks olla menetluslikult kergem, kuna vald on juba varem arvestanud, et sinna võib tuulikud panna,” ütles Oma Saarele Timothy juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Nii Settetiigi kui Puhasti kinnistu peale on Kaarma vallavalitsus sõlminud 2006. aasta mais OÜ-ga Roheline Ring hoonestusõiguse lepingud tuulegeneraatorite püstitamiseks ning 2006. aasta aprillis algatati mõlemal maaüksusel seoses tuulegeneraatorite paigaldamisega detailplaneering, mis on praegu menetlemise faasis.

10. veebruaril 2009 sõlmisid Roheline Ring OÜ ja Timothy OÜ hoonestusõiguse müügilepingu, millega Timothy omandas kõik hoonestusõiguse lepingus sätestatud õigused ja kohustused.

Timothy OÜ hinnangul on neil nüüd õigus püstitada mõlemale kinnistule üks tuulik ning ettevõte palub vallal viia Kaarma valla üldplaneeringu lahendusse sisse täiendus, mis võimaldaks Nasva külas reserveeritud tootmisaladel püstitada ka tuulikuid.

Kirjas Kaarma vallavalitsusele teatas Timothy OÜ, et soovib detailplaneeringu raames pidada intensiivsest ja sisukat dialoogi kohalike elanike ja maaomanikega leidmaks pooli rahuldavad lahendused ning soovib pakkuda ka igakülgset majanduslikku tuge Nasva küla sotsiaalsete eesmärkide eluviimisele kaasaaitamiseks.

“Kindlasti me ei lähe sinna nagu härjad kristallipoodi, vaid inimestega tuleb läbi rääkida ja leida mõistlikud kokkulepped,” lausus Oleg Sõnajalg.
Kaarma valla planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Peeter Tammai ütles Oma Saarele, et Roheline Ring jättis Nasva plaanid pooleli ning tänaseks on nimetatud detailplaneeringu lähteseisukohad juba aasta tagasi aegunud.

“Vald tegi planeeringu algatamise otsuse ära, aga edasi asi seal enam ei läinud, ka rahvas hakkas juba planeeringu algatamise staadiumis selle vastu protestima,” rääkis Tammai. Ta lisas, et Sõnajalgade uued ettepanekud on liiga värsked ning vald pole nende suhtes veel seisukohta võtnud.

Seni on Kaarma vallavalitsus olnud seisukohal, et tuulikute püstitamine tiheasustuse lähedusse tekitab kohalikes elanikes enamasti vastuseisu, mistõttu näeb Kaarma vald tuulegeneraatorite paigaldamiseks ette inimasustusest suhteliselt kaugel asuvad alad Sikassaares ja Piila külas.
Oma vastuseisu tuulikute püstitamisele väljendasid 15. jaanuaril toimunud külakoosolekul ka Nasva elanikud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)