Toomas Kasemaa: Head iseseisvuspäeva!

Täna tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva, päeva millest on alguse saanud meie riigi iseseisvus ning võetud ühine vastutus oma riigi ning rahva saatuse eest. Iseseisvuse eest võitlemine oli raske. Vabadussõda nõudis paljude meie esivanemate elu ja lõpetas täielikult tsaaririigis varasemalt kehtinud majandussuhted.

Kuid täna ei taha ma rääkida rasketest aegadest tollases ja praeguses majanduses – neid on olnud meie riigi ja rahva ajaloos palju ning kindlasti oluliselt raskemaid kui tänane olukord. Iga halb asi on rahvatarkuse järgi millekski hea. Mõtestage need raskused lahti ja vaadake neid teise vaatenurga alt. Kindlasti leiate igas elujuhtumis mõne väärt kogemuse. Need kogemused rikastavad meid kõiki ja aitavad elus edasi. Need kogemused aitavad meid veel enam edasi, kui me jagame neid oma sõprade ja tuttavatega.

Täna, meie riigi sünnipäeval soovin juhtida tähelepanu protsessidele, mis ohustavad tõsisemalt riigi olemust ja elukorraldust, kui majandusraskused. Viimased sündmused Eestis Tallinna linnaosade ülikiire kaotamise näitel on sundinud mind ja ilmselt ka teisi inimesi mõtlema tõsiselt demokraatlike väärtuste üle. Kodanikuühiskond peab omama Eestis aina suuremat kandepinda, samuti peavad inimeste igapäevast elu-olu puudutavad otsused olema tehtud neile võimalikult lähedal, lähtudes Euroopa Liidus tunnustatud subsidiaarsuse põhimõttest.

Ühiskonna protsessides paremaks osalemiseks on vajalik teada, kes teeb otsuse ja miks ta teeb sellise otsuse ning kuhu saab anda oma arvamuse. Tihti arutleme me haldusreformi vajaduse üle Saaremaal ja ma pooldan ühise omavalitsuse moodustamist Saaremaal. Teistest Läänemere saartest on jõudnud ühise omavalitsuseni Gotland ja Bornholm ning nad tegutsevad väga edukalt oma saarte elukorralduse arendamisega. Kuid ühise omavalitsuseni on jõutud peamiselt läbi elanike arvamuse. Eelmisel aastal Bornholmi külastades mainis iga inimene oma tegevuse eesmärgiks Bornholmi elu parandamise ja rahvastiku väljarände vähendamise. Selline rahva toetus on vajalik, kui me tahame näha oma töödes häid tulemusi.

Ühise omavalitsuse moodustamine Saaremaal ei tohi kindlasti muutuda farsiks Tallinna moodi, kus algsetele linnaosade valimisringkondade valijatele ei antud võimalust otsustada ning kaotati senine demokraatlik mehhanism. Me vajame ilmselt enam ühiskonna mudelit, kus väärtustatakse kogukonda ja inimeste arvamust. Inimeste arvamuste avaldamise võimalus peab olema tõelisus, mitte deklaratiivne ja kättesaamatu reaalsetes olukordades.

Eesti Vabariigi endine president Lennart Meri on jõudnud oma teoses Hõbevalge järelduseni, et eesti esimese toponüümina astus maailmakaardile Saaremaa. Hõbevalge avab saarlaste tuntuse nii merenduses laevaomanike ja laevaehitajate ning julgete meresõitjatena, sõjanduses kardetud vastastena kui ka lihtsalt korralike põlluharijatena ja kauplejate ning kaubateede hoidjatena. Leiame sealt ka andmeid tänases mõistes innovaatiliste leiutiste kohta, nagu laevatüüpide areng ning tüüri kasutusele võtmine. Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja elu lükkab meile ette erinevaid ülesandeid, mis vajavad lahendamist. Need muutustest tingitud ülesanded on leidnud siinsamas Saaremaal ja Eestis häid lahendeid juba aastatuhandeid. Meil on tugev ajalooline kapital, mida me peame kasutama Saaremaa ja Eesti edasiseks arenguks.

Täna soovin ka meenutada meie muistendite kangelast Suur Tõllu. Erinevalt Kalevipojast on Tõllu lood rohkem seotud igapäevaste tööde ja tegemistega. Tõll on loomult ehitaja ja looja. Samuti on Tõll meremeeste päästja loodusjõudude käest ning sõdija ülekaaluka vaenlase vastu. Lisaks üleloomulikule jõule ning kasvule oli Tõll ka nõuandja saarerahvale. Kuid Suur Tõll tegutses enamasti üksi, lootes pigem iseendale, kui rahvale. Tänasel päeval soovin ma Teile sama suuri tegusid elu arendamisel, kui seda tegi Tõll, kuid usaldage üksteist ja tegutsege kõigile avatult koos, nii on tulemused kindlasti suuremad.

Käesolev aasta on laulu- ja tantsupeo aasta ja seetõttu on tänane pidulik sündmus kantud enam rahvuslikkusest ja isamaalisusest. Isamaalisus rikastab inimest, annab tema maailmapilti vastutuse kogukonna eest, paneb teda jagama oma rõõmu ja muret koos kogukonnaga. Täna jagame kõik koos ühist rõõmu meie riigi sünnipäeval. 

ELAGU EESTI VABARIIK! ELAGU! ELAGU! ELAGU!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)