Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi erakorralise koosoleku pöördumine (6)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE I) § 29 lõike 5 järgi väheneb eesti keele ja kirjanduse kohustuslik õppemaht gümnaasiumis praeguselt 12 kursuselt (s.o ca 16% kohustuslikust õppemahust) 9 kursuseni (9,4%).

Eesti Vabariigi Presidendile
Eesti Vabariigi Riigikogule
Eesti Vabariigi Valitsusele
Haridus- ja Teadusministeeriumile
Eesti haridusavalikkusele

Eesti praegune emakeele õppemaht on üks väiksemaid Euroopas. Õppemahu vähendamine viiks eesti keele jätkusuutlikkuse allapoole kriitilist piiri.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts hoiatab, et emakeeleõppe mahu vähendamine toob kaasa ohtlikke tagajärgi:
• väheneb noorte keeleoskus nii otseses (õigekeelsus) kui ka laiemas tähenduses (tekstide mõistmise ja loomise võime);
• väheneb noorte lugemus, sellega seoses ka sõnavara ja väljendusoskus, kultuuris orienteerumise võime;
• väheneb gümnaasiumilõpetajate võime õpinguid jätkata eestikeelses kõrgkoolis ja toime tulla tööelus.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts peab eesti keele ja kirjanduse õppemahu järjekordse vähendamise katset otseseks ohuks eesti rahvuskultuuri ja -riigi säilimisele: kui kaob keel, siis kaob ka kultuur ja omariiklus.
Veendumuses, et eesti keel on Eesti riigi ja eesti rahvuse edasikestmise alus ning et emakeel on kõikide teiste ainete õppimise vahend peame vältimatult vajalikuks säilitada eesti keele ja kirjanduse kohustuslik õpe gümnaasiumis vähemalt senises mahus, s.o 12 kursust.

Teeme ettepaneku suurendada eesti keele ja kirjanduse kohustuslike kursuste arvu, nii et emakeele osakaal oleks 20 % kohustusliku õppe mahust nagu Euroopas keskmiselt.

Tallinnas
14.02.2009

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)