Linnavalitsus tõrjub koolijuhi kriitikat (10)

Linnavalitsus tõrjub koolijuhi kriitikat

SUUR KÜSIMUS: Kas need Kuressaare põhikooli lapsed saavad 9. klassi lõpetada Garnisoni tänaval või tuleb kolida enne Kuressaare gümnaasiumisse?

Kuressaare linnavalitsuse kinnitusel on Kuressaare põhikooli direktori Jaan Lemberi süüdistus, et kooli sulgemine otsustati kiirustades ja temaga kooskõlastamata, alusetu. Oma Saare küsimustele vastab linnavalitsuse infojuht Priit Pruul.

illal täpselt ja kes tegi otsuse esitada linnavolikogule ettepanek liita Kuressaare põhikool Kuressaare gümnaasiumiga?
Kuressaare linnavalitsus võttis sisulise otsuse eelnõu esitamiseks volikogule vastu 10. veebruaril, olles eelnevalt tutvunud ekspertkomisjoni antud hinnangutega.

Kuivõrd vastab tõele põhikooli direktori Jaan Lemberi väide, et otsuse tegemiseks kulus kaks tundi?
Ei, säärane väide ei pea mingil juhul paika. Sellise otsuseni jõudmiseks kulus pea aasta, mille jooksul prognoositi ja analüüsiti õpilaste hulka tulevateks aastateks, vaadati üle linna koolide ruumiressurss.
Analüüside tulemustest lähtuvatest arengutest Kuressaare koolivõrgus teavitas abilinnapea Argo Kirss oma artiklis, mis ilmus kohalikus ajalehes juunis 2008.

Vastavalt sellele töötati välja võimalikud arenguvariandid, mida vaagiti korduvalt haridusekspertidega. Samuti kohtuti Kuressaare põhikooli personali ja hoolekogu esimehega.

Kes kuuluvad koolivõrgu ümberkujundamise ekspertgruppi?
2008. aasta sügisest alates on antud teema aruteluks käinud koos töögrupp, kuhu Kuressaare linnavalitsus kutsus osalema kõik Kuressaare üldhariduskoolide juhid (Toomas Takkis, Viljar Aro, Sulev Soodla, Jaan Lember, Ly Kallas).

Lisaks kuuluvad ekspertgruppi Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters, Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand, Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži direktor, endine Kuressaare abilinnapea Anne Keerberg, Kuressaare noorte huvikeskuse direktor Aare Martinson, Kuressaare kunstikooli direktor Boris Šestakov.

Kuressaare linnavolikogu poolt osalesid töögrupis hariduskomisjoni esimees Piret Pihel, sotsiaalkomisjoni esimees Helle Karu, revisjonikomisjoni esimees Lea Kuldsepp ning hariduskomisjoni liige Anton Teras, linnavalitsusest osalesid aruteludel linnapea Urve Tiidus, abilinnapea Argo Kirss, haridusnõunik Õilme Salumäe ning noorsootöö spetsialist Lindia Lallo.

Kuivõrd oleks linnavalitsuse hinnangul õigustatud, et kooli sulgemise otsusele või selle ettepanekule eelneks laiapõhjaline arutelu, mille vajadusele viitas Jaan Lember?
Kuressaare linnavalitsus on teinud omalt poolt kõik, tekitamaks võimalikult laiapõhjalist arutelu antud teemal, see peaks nähtuma ka eelpool toodust. Lisaks sellele on vastavasisulised arutelud toimunud ka ajakirjanduse vahendusel.

Oma seisukohtade avaldamiseks on sõna saanud Kuressaare põhikooli direktor. Ilmunud on ka linnavalitsuse seisukohavõtte antud teemal.
Loomulikult ei tasu unustada asjaolu, et tegu on siiski alles volikokku esitatud eelnõuga, mille menetlemise käigus arutelud igal juhul jätkuvad.

Kuidas kommenteerib Kuressaare linnavalitsus Jaan Lemberi väidet või arvamust, et “prügi on linnavalitsusele tähtsam kui KPK lapsed”, sest prügimajanduse teemadel on linn tekitanud tõepoolest laiapõhjalise arutelu.   
Seda väidet võiks kommenteerida Jaan Lember ise.
Jaan Lember väidab, et LV teatas kooli liitmise otsusest enne ajakirjandusele kui temale. Kas oli nii ja miks see nii oli?
Kuressaare abilinnapea Argo Kirss teavitas Jaan Lemberit linnavalitsuse otsusest esitada volikogule vastav eelnõu teisipäeva, 10. veebruari õhtul.

Lisaks sellele arutas Jaan Lember antud küsimust kolmapäeva hommikul rohkem kui tunni jooksul kohtumisel linnapea Urve Tiidusega.
Linnavalitsuse teade edastati aga kolmapäeva, 11. veebruari pärastlõunal. Järelikult ei vasta Jaan Lemberi väide, nagu ta oleks kõigest sellest esmakordselt kuulnud alles ajakirjanduse vahendusel, absoluutselt tõele.

Samal teemal:
“Linnavalitsus soovib põhikooli liita Kuressaare gümnaasiumiga” (OS 12.02.2009)
“Liidetava kooli juht kritiseerib linnavalitsust” (OS 13.02.2009)

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)