Eesti–Läti elektriliin Saaremaa kaudu maksaks 5,5 miljardit

Eesti–Läti elektriliin Saaremaa kaudu maksaks 5,5 miljardit

 

Eesti ja Läti vahele kavandatava ülekandeliini rajamine Saaremaa kaudu läheb üle kolme korra kallimaks kui maismaatrass, kuid arvestab kõige enam lätlaste huve.

Eeluuringuks välja valitud nelja alternatiivse trassi maksumus ulatub 100 miljonist 350 miljoni euroni, kusjuures kaks kallimat varianti kulgevad läbi Saaremaa.

“Saaremaa variant tundub minu jaoks praegu väga ulmeline, aga kõik ulmelised asjad viie aasta pärast ei tundugi nii ulmelised,” ütles Oma Saarele OÜ Põhivõrk elektrivõrgu analüütik Nele Jürlau.

Eesti ja Läti vahele kavandatud uus 330-kV pingega elektriülekandeliin on planeeritud Harku–Sindi–Riia suunale, kuid uuritakse ka võimalust tuua trass üle Saaremaa, kust see läheks merekaabliga Läätsa kaudu edasi Ventspilsi või Mõntu kaudu Kuramaale Mazirbesse.

Nele Jürlau sõnul on oluliselt kallimad Saaremaa variandid päevakorras tulenevalt eelkõige Läti huvidest, kes soovib tugevdada oma energiavõrku Ventspilsi piirkonnas.

Ventspils on Leedu kõrval Baltimaade ja Rootsi vahelise energiatrassi üks võimalikke valikuid, lisaks on Ventspilsi piirkonnas head tingimused tuuleenergia tootmiseks ning uus trass oleks vajalik tuuleenergia transportimiseks.

Parandaks elektrivarustust

Saaremaale tähendaks uus trass Suure väina merekaabli uuendamist ja elektrivarustuse parandamist.

Nele Jürlau hinnangul on Eesti–Läti vahelise trassi vedamine läbi Saaremaa selle kõrge maksumuse tõttu siiski üsna küsitav. Samas võivad Saaremaa kasuks hakata rääkima tuuleenergia tootjate huvid – suurte mereparkide rajamine eeldab nii või teisiti uute liinide ehitamist.

Juhul kui trass hakkab tõesti läbima Saaremaad, kasutatakse selleks olemasolevaid õhuliine. Alates Leisist pannakse olemasolev 35-kW õhuliin kaablisse ning uus ja võimsam liin kulgeb samal trassil edasi õhuliinina (tähistatud kaardil lilla värviga).

Võrreldes praegusega suureneb uue trassi kaitsetsoon olemasolevalt 50 meetrilt 80 meetrile.

Harku–Sindi–Riia 330-kV liin on tähtis energiakoridori osa Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel ja pakub seoses Estlinki merekaabliga laiemaid võimalusi elektriülekandeks Kesk-Euroopast Põhjamaadesse ja vastupidi.

Uue 330-kV liini peamine eesmärk on tugevdada erinevate süsteemide ühendust ja tagada kohalikes piirkondades N-1 kriteeriumi täitmine.

2009. aasta märtsiks peab valmima ülekandeliini alternatiivsete trasside valiku uuring, mille eesmärgiks on erinevate trassivariantide majanduslik võrdlus ning maakompensatsioonide suuruse ja ehituse maksumuse hinnang.

Töö toimub kolme osapoole vahel, tellijaks on OÜ Põhivõrk, töövõtjaks Ramboll ning kahe eelnevaga koostöös ka Läti energiafirma AS Augstsprieguma Tikls.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 53 korda, sh täna 1)