Kaarma vald rajab Kudjape kalmistut Kuressaare linnale

Kaarma vald rajab Kudjape kalmistut Kuressaare linnale

LEMMIKLOOMADE KALMISTU: Valdeko Palginõmm näitab kohta, kuhu Kudjape kalmistu laiendamisel on planeeritud rajada lemmikloomade surnuaed.

Kui Kaarma vald saab tehtud kõik toimingud Kudjape kalmistu ja selle laiendusega, annab vald kalmistu vastavalt eelnevale kokkuleppele üle Kuressaare linnale. Nii selgus eilsel Kudjape kalmistu detailplaneeringu avalikul arutelul.

Kuna Kudjape kalmistu arengutest on huvitatud nii Kaarma vald kui ka Kuressaare linn (üks praeguse ja teine tulevase omanikuna), olid eilsel kalmistu detailplaneeringu avalikul arutelul kohal mõlema omavalitsuse esindajad, lisaks veel muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa, mõned huvilised ning planeeringut tutvustanud Valdeko Palginõmm ja Marek Lind ERKAS Pärnu Instituut OÜ-st. Viimased on Kaarma valla tellitud detailplaneeringu autorid.

Lemmikloomade kalmistu tuleb

Ehkki muinsuskaitseamet oli esitanud vastuväite Kudjape kalmistu laiendamisega lisanduva lemmikloomade surnuaia rajamisele, kuna see ei vastavat eestlaste kultuurilistele ega ajaloolistele tavadele, et perekonnakalmistule maetakse lemmikloomi, oli muinsuskaitse esindaja nõus, kui lemmikloomade osa eraldatakse inimeste surnuaia osast selliselt, et see ei hakkaks silma riivama.

Planeeringu koostajate sõnul on lemmikloomade kalmistuosaks võetud selline maa-ala, mis millekski muuks ei kõlbaks, ning seda eraldab praeguse kava kohaselt ülejäänud kalmistust tee.

Palginõmm nentis ka, et kusagil mujal Kuressaare lähikonnas ei ole võimalik leida paika lemmikloomade kalmistu tarbeks, kuid kõige enam on seda vaja just linna kortermajades elavatele lemmikloomade pidajatele – Valjala rahval seda ju vaja poleks.

Siiski leiti, et valla arengukava koostamise käigus peaks kaaluma lemmikloomade kalmistu jaoks ka mõnd alternatiivset paika.

Mälestise laienemine või päris uus asi

Ainus küsimus, mis õhku jäi ja mille otsustamine jäeti maavanemale, oli see, kas kalmistu uue osa projekteerijal peaks olema muinsuskaitse eriluba. “Tegemist on mälestise laiendamisega,” väitis Rita Peirumaa.
Valla seisukoht oli, et kuna tegemist on siiski kalmistu uue osaga, mis saab mälestiseks võib-olla kunagi kauges tulevikus, ei peaks muinsuskaitse piirangud sellele kehtima.

Muinsuskaitsjaid tegi ka murelikuks, miks kalmistut läbiv tee on kirja pandud teemaana. Projekteerijate sõnul on sellisel juhul võimalik tee rajamiseks ja hooldamiseks küsida raha riigilt, kuid kalmistuteena peaks omavalitsus sellega algusest lõpuni ise toime tulema. “Kindlasti on kalmistu kasutamise eeskirjaga võimalik tee kalmisturahu huvides ööseks sulgeda,” lubasid nii valla kui ka projekteerijate esindajad.

Krematooriumi rajamise võimalus

Detailplaneering annab võimaluse rajada Kudjapele nii tavandihoone kui ka krematoorium koos tseremooniaväljakuga. Krematooriumi kohta nentis Palginõmm, et selle ehitamine sõltub suuresti tasuvusest ning väga suure tõenäosusega Saaremaa seda lähiaastatel siiski ei vaja.
Ümber kalmistu tuleb rahuvöönd ehk puhverala ning taastada plaanitakse vana surnuaiatee juures olev tammeallee.

Keskkonnamõju strateegilise hindamiseni eile ei jõutud, kuna selle avalikustamisega oldi hilinetud ning see toiming viiakse läbi kuu aja pärast.
Kui kõik läheb plaanide kohaselt, kehtestatakse Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneering Kaarma vallavolikogu maikuu istungil.

Kaarma vald algatas Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringu 72 hektari suurusel alal 23. oktoobril 2006. Planeering vaatab perspektiivis 50 aasta peale ning peaks katma ka vajaduse (arvestusega 150 uut hauakääbast aastas).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 128 korda, sh täna 1)