Pärandamine võib vanuri jaoks keeruliseks osutuda (3)

Pärandamine võib vanuri jaoks keeruliseks osutuda

GERDA PITK: Alati võib nõu küsida ka notarilt, tema poolt on nõuanne tasuta.

Maavalitsusel toimunud seminaril tulid välja need ohukohad, millele sotsiaaltöötajad peaksid inimestega vesteldes tähelepanu pöörama ja kindlasti soovitama kõigil pöörduda nõu saamiseks eelnevalt mõne juristi poole.

Neljapäeval toimus maavalitsuses sotsiaaltöötajate seminar, mille teemaks oli pärandamisega seonduv. Tihtipeale on just sotsiaaltöötaja see, kelle poole vanurid oma muredega kõigepealt pöörduvad.

Seminari eesmärk oli täiendada sotsiaaltöötajate teadmisi ja anda teavet selle kohta, milliste spetsialistidega peaksid inimesed enne tehingute tegemist nõu pidama.

Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja kt Inna Kask ütles Oma Saarele, et seminarile rääkima oli kutsutud Kuressaare notar Gerda Pitk.

Notar tutvustas nii pärimisseadust kui selgitas ka eestkostega seonduvat ja andis soovitusi, mida sotsiaaltöötajad peaksid silmas pidama.
Inna Kase sõnul peavad omavalitsused hooldekodu eest maksmisel toetama neid üksikvanureid, kelle pensionist kohamaksu tasumiseks ei piisa.

Kui inimesel seadusejärgse ülalpidamise kohustusega järglasi ei ole, siis võib juhtuda nii, et ta pärandab või kingib oma kinnistud ja muu vara mõnele talle lähedasele inimesele, kellel aga seadusejärgset ülalpidamise kohustust ei ole.

On juhuseid, kus oma vara kingitakse enne ära, ja kui vanur hätta jääb, ei huvitu kingi saajad sellest vanurist enam kuigivõrd. Eriti halb on olukord siis, kui lepingus ei ole sätestatud kinkimise mingeid eritingimusi, näiteks elu lõpuni hooldamise või elukohaga kindlustamise kohustust.

Notar selgitas kohalolijatele, kuidas saaks neid asju mõjutada, kui probleemid tekivad. Sotsiaaltöötajad peavad vanuritele selgitama, mida peaks kinkelepingusse tingimusteks panema, et oleks tagatud hooldus või antud eluruumis elamise õigus kinkija elupäevade lõpuni.

Kinkelepingusse võib panna päris palju tingimusi ja kui neid ei täideta, on kinkijal õigus see leping vaidlustada ja kink tagasi nõuda. Kui aga kingiks saadu on juba näiteks müüdud, on kinkijal õigus nõuda rahalist kompenseerimist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 217 korda, sh täna 1)