Politsei: Saaremaa on Eesti üks turvalisemaid piirkondi

Politsei: Saaremaa on Eesti üks turvalisemaid piirkondi

 

Justiitsministeeriumi kriminaalstatistika järgi on Saare maakond üks turvalisemaid maakondi Eestis ja Kuressaare linn on kõige turvalisem linn.

“Aasta esimesel poolel alguse saanud kuritegevuse kasv peatus aasta keskpaigas ning alates augustikuust on liikunud pideva languse suunas,” märkis Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Aare Allik 2008. aasta kuritegevuse ülevaates. “Kuritegevuse languse trend saavutas kolme aasta võrdluses madalaima taseme aasta lõpuks.”

2008. aastal registreeriti maakonnas 594 kuritegu, mis on 38 võrra rohkem kui aasta varem. Kurjategijad põhjustasid aastaga Saaremaal kannatanutele kahju kokku 5,1 miljoni krooni ulatuses.

Enamik möödunud aastal toimepandud kuritegudest olid vargused (229 kuritegu ehk 38%), mida oli siiski viimase kolme aasta väikseim arv. Enim varastati tööriistu, jalgrattaid, ehitusmaterjali, vanametalli ja kütust.
15 protsenti kõigist kuritegudest olid kehalised väärkohtlemised. Aasta jooksul teatati politseile kokku 90 juhtumist, nendest pea poole moodustas olmevägivald.

13 protsenti moodustasid liikluskuriteod ehk juhtumid, kus sõidukijuht istus aasta jooksul vähemalt kaks korda autorooli purjuspäi ja jäi politseile vahele.

Rohkem sissetunge

Aare Alliku sõnul suurendas kuritegevuse kasvu näitajat omavoliliste sissetungimiste kasv 11 kuriteo võrra (2007. aastal 43).
Kelmuste toimepanemine kasvas kaheksa kuriteo võrra (2007. a 17). “Iseloomulikuks näiteks on tööriista rendiettevõtetest tööriistade rentimine ja nende mittetagastamine, et neid näiteks edasi müüa,” selgitas Aare Allik.

Kümnel korral algatati kriminaalmenetlus (2007. a 4 korral) võõra dokumendi kasutamise osas. Kuriteo toimepanijaiks olid üldjuhul alaealised isikud, kes kasutasid tuttava dokumenti, et pääseda linna lõbustusasutustesse.

Valeraha kasutamiste arv suurenes kaheksa kuriteo võrra (2007. a 1), nende kuritegude toimepanijad olid noorukid.
Kõikidest kuritegudest lahendas politsei 70%. Võrreldes 2007. a avastati 115 kuritegu rohkem (302/417). Toime pandi 281 vargust, milles süüdlased tabati pooltel juhtudel.

“Teisel poolaastal tegeles politsei intensiivselt maakonnas tegutsenud kolme vargusi toime pannud grupiga, kes sooritasid murdvargusi suvekodudes ja ehitusobjektidel. Varaste grupid on tabatud ja neid ootab kohtutee,” kinnitas Aare Allik.

Väärtegusid menetles politsei 5221 rikkumise osas. Kui jagada see arv maakonna elanike vahel, siis on statistiliselt 15%-l elanikest olnud kokkupuude väärteomenetlusega. Statistiliselt avastati maakonnas iga päev keskmiselt 14 väärtegu.

Enim liiklusrikkumisi

Kõigist väärtegudest moodustasid liiklusalased rikkumised 76% (3943 rikkumist), seega vormistatakse maakonna teedel iga päev umbes 11 liiklusalast rikkumist.

Alkoholiseaduse rikkumised ehk avalikus kohas purjuspäi viibimised moodustasid 14% (733 rikkumist). Alkoholiseaduse rikkumiste eest vormistati protokoll 351 juhul alkoholijoobes alaealistele. Ühe alkoholijoobes alaealisega tuleb politseil tegeleda pea iga päev.


Aasta 2008 arvude keeles

* 26% avastatud juhtumitest tegutsesid kurjategijad alkoholijoobes.
* 7% kuritegudest (44) panid toime alaealised.
* Jaoskonna kainestuskambris on viibinud 782 inimest, statistiliselt ligi 2% maakonna elanikest. Politsei toimetab iga päev kainenema keskmiselt kaks inimest.
* Teedelt tabati 357 joobnud juhti, neist aasta jooksul teist korda 80.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)