Eetikakomisjon ei pea loomade matmist Kudjape kalmistule eetiliseks (3)

Kuressaare linnavolikogu eetikakomisjon liitus Kuressaare linnavalitsuse ja muinsuskaitseameti vastuseisuga Kaarma valla plaanile teha Kudjape kalmistu territooriumile lemmikloomade matmispaik.

Menetlemisel oleva Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringu ettepaneku kohaselt hakkab lemmikloomade matmispaika inimeste kalmistualast lahutama vaid juurdepääsutee ühes seda ääristavate puudega.

Eetikakomisjoni esimehe Bruno Pao hinnangul ei saa sellist lahendust eetiliselt lubada, samuti pole see kooskõlas Eesti ajaloolise kalmistukultuuriga.

Kategoorilist vastuseisus Kaarma valla plaanidele väljendas eetikakomisjoni liige Adam Tamjärv. Tema sõnul pole Eestis kui kristliku kultuuripärandiga riigis lemmikloomade matmise komme kuigi levinud ning võib seetõttu olla solvav Kudjape surnuaiale maetud inimeste omastele. Eestis on lemmikloomi maetud tavaliselt koduaeda.

Arvestades, et Kudjape kalmistu territoorium asub metsaga piirnevas asukohas, võivad seal Tamjärve sõnul suurt ohtu tekitada metsloomad, kes võivad lõhna järgi lahti kaevata lemmikloomade matmispaiku. Viiruslikku haigusesse surnud lemmikloom võib aga Tamjärve sõnul olla ohtlik nii teistele loomadele kui ka inimestele ja selline loom tuleks enne matmist tuhastada.

Bruno Pao sõnul võiks loomade matmiskoht Kudjapele tulla kõne alla vaid juhul, kui see oleks vähemalt 50-meetrise metsavööndiga muust kalmistualast selgelt eraldatud ning ümbritsetud tiheda läbipaistmatu piirdetaraga. Ka juurdepääsuteed sinna peaksid olema rajatud eraldi ning selle paiga nime ei tohiks siduda Kudjapega, see võiks kanda näiteks Praakli küla loomade matmispaiga nime.

Samuti on eetikakomisjon seisukohal, et Kudjape kalmistul tuleks säilitada ajalooline hoonete asukoht surnuaiavahi maja juures ja senine juurdepääsutee kalmistu peavärava ette, millel on muinsuskaitseline väärtus ja oli juba 1786. a kaardil.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 60 korda, sh täna 1)