Sõnajalad ähvardavad Kaarma valda suure kahjutasunõudega (15)

Sõnajalad ähvardavad Kaarma valda suure kahjutasunõudega

PANEKS TUULIKUD NASVALE: Andres Sõnajala (pildil koos abikaasa Siiriga) osalusega firma sooviks Nasva jahtklubi juurde panna tuulegeneraatori. Vaade olemasolevatele Nasva tuulikutele.

Andres ja Oleg Sõnajala osalusega ettevõte Timothy OÜ lubab asuda Kaarma vallalt sisse nõudma neile tekitatud majanduslikku kahju, mis tekkis väidetavalt vallaametnike süül Unimäe külla tuulepargi püstitamata jätmise tõttu.

Siiski pakub firma vallale kompromissi, mille kohaselt paigutataks Paduri IV kinnistule kavandatud tuulepark kahte asukohta. Ehk kuni kaks tuulikut Upale Linamäe kinnistule, mille omanik on Timothy OÜ kinnitusel sellega nõus.

Raha on reserveeritud

Järgmised kaks tuulikut soovib firma püsti panna kahele Nasva külas asuvale kinnistule, sealse tuulepargi lähedusse. Seda juba tänavu kevadel. “Rahalised vahendid on selleks juba reserveeritud,” kirjutas Timothy juhatuse liige Andres Sõnajalg vallale saadetud kirjas.

Samas nõuab ettevõte, et Kaarma vald loobuks Upale ja Nasvale tuulikute püstitamise menetluse keskkonnamõju strateegilisest hindamisest, kuna mõlemal alal on tuulikute mõju väidetavalt juba varem hinnatud ja leitud, et need sobivad sinnakanti.

Timothy omakorda kavatseb Paduri IV kinnistule planeerida kõrghaljastusega elamu-puhkeala.
Kaarma valla planeerimis- ja maakorralduse peaspetsialist Peeter Tammai ütles Oma Saarele, et vald koostab firmale vastust, kuid põhimõtteliselt on valla seisukoht järgmine: Nasvale ei ole uute tuulikute paigaldamine võimalik ja Sikassaare puhul ei saa seda teha enne valla üldplaneeringu vastuvõtmist.

“Sikassaare poldri tuulikute asukohana näeb ette küll üldplaneeringu kava, kuid enne selle avalikustamist ja kinnitamist ei saa midagi kindlat öelda,” sõnas Tammai.

Tuulik hotelli juurde

Nasvale tuulikute paigaldamisest rääkides märkis ta, et esiteks pole Sõnajalad esitanud tõendeid kokkulepete kohta maaomanikega, kuid ilmselt ei tule see ka kõne alla, kuna üks tuulik peaks Timothy kava kohaselt tulema Nasva jahtklubi hotelli juurde ja teine Nasva jõe äärde Lodja kinnistule ehituskeelualale.

“Ma ei kujuta küll ette tuulegeneraatorit Nasva jahtklubi hotelli juures, kus on ka supelrand,” ütles Peeter Tammai.
Sõnajalgade firma ja Kaarma vallavalitsuse vaidlus sai alguse 2004. aasta augustis, mil Timothy emaettevõte OÜ GRGM esitas taotluse Kaarma valda Unimäele kuni kaheksa generaatoriga tuulepargi rajamiseks.

Paduri IV maaüksusel viidi läbi keskkonnamõju hindamine, mille keskkonnateenistus kiitis heaks 2005. aasta märtsis.
Sama aasta juunis kehtestati kinnistu detailplaneering tuulepargi rajamiseks ja vald andis ka ehitusload. Timothy OÜ alustas kohe ettevalmistusi tuulepargi rajamiseks, investeeris tuulikute hankimisse ja püstitamisse.

Ametnike vead

Paraku pole tuulikuid püsti saadud siiani, sest 2005. aasta oktoobris tühistas Kaarma vallavalitsus detailplaneeringu ja ehitusload. Põhjuseks Unimäe elanike terav vastuseis tuulepargile.

Timothy väitel tekitas Kaarma vald neile sellega olulist majanduslikku kahju.
Firma esindaja Andres Sõnajalg väidab kirjas, et detailplaneeringu ja ehituslubade tühistamise põhjustasid Kaarma vallaametnike tehtud olulised menetlusvead.

“Tänaseks on kujunenud olukord, kus on muutunud väga küsitavaks Paduri IV kinnistule tuulepargi rajamise võimalikkus ja Kaarma vallavalitsuse suutlikkus seda nõuetekohaselt edukalt lõpuni menetleda,” märgib Sõnajalg kirjas Kaarma vallale.

Samas lubab ta asuda sisse nõudma firmale tekitatud olulist majanduslikku kahju, kui vallale pakutud kompromissettepanek ei peaks läbi minema.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 88 korda, sh täna 1)